Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 30 tại Hoa Kỳ

Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 30 tại Hoa Kỳ

DHBT2014_LogoThông Báo: 

Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 30 tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Marriott Atlanta Airport Hotel, Atlanta từ ngày 3/7/2014 đến ngày 6/7/2014.  Địa điểm: 4177 Best Road, College Park, Ga 30377.

Chủ đề của đại hội là Sống Đắc Thắng.

Diễn giả cho đại hội là các Mục sư Trần Đào, Phan Thanh Bình, Đào Văn Chinh, Đặng Quý Thế, Nguyễn Quang Phiệt, Dương Hữu Dũng, Samuel James, và Michael Lewis.

Bạn đọc muốn tham dự đại hội có thể ghi danh trước ngày 20/6/2014 tại http://daihoibaptit.org/

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top