Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Hình Ảnh Đại Hội Baptist 2015

Hình Ảnh Đại Hội Baptist 2015

DHBT2015_00
Chào Mừng

DHBT2015_04
Triễn Lãm

DHBT2015_06
Thờ Phượng Chúa

DHBT2015_02
Tôn Vinh Chúa

DHBT2015_07
Cầu Nguyện

DHBT2015_01
Giảng Luận

DHBT2015_12
Giảng Luận

DHBT2015_10
Lắng Nghe Lời Chúa

   DHBT2015_05
Thiếu Niên

DHBT2015_03
Múa

DHBT2015_08
Tiệc Thánh

DHBT2015_13
Lễ Tốt Nghiệp

DHBT2015_09
Thiếu Nhi

DHBT2015_11
Tặng Quà Lưu Niệm


Source: From Thư Viện Tin Lành Readers

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top