Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Chương Trình Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Baptist 2014

Chương Trình Truyền Hình Trực Tiếp Đại Hội Baptist 2014

DHBT2014_LogoĐại Hội Baptist 2014: Truyền Hình Trực Tiếp

Nhằm giúp những người không tham dự Đại Hội Baptist 2014 có thể theo dõi Đại Hội, Ban Tổ Chức Đại Hội Baptist sẽ phát video trực tuyến các chương trình thờ phượng chính và đêm thánh nhạc qua internet. Chương trình phát hình trực tiếp của Đại Hội Baptist như sau:

Ngày Giờ (Atlanta – EST) Chương Trình
Tối Thứ Năm: 3/7/2014 7:30 pm – 9:15 pm Thờ Phượng I: Khai Mạc Đại Hội
Rev. Michael Lewis
Sáng Thứ Sáu:  4/7/2014 9:00 am – 10:30 am Thờ Phượng II:
Mục Sư Phan Thanh Bình
Tối Thứ Sáu:  4/7/2014 7:30 pm – 9:15 pm Thờ Phượng III:
Mục Sư Trần Đào
Sáng Thứ Bảy:  5/7/2014 9:00 am – 10:30 am Thờ Phượng IV:
Rev. Samuel James
Tối Thứ Bảy:  5/7/2014 7:30 pm – 9:30 pm Đêm Thánh Nhạc & Truyền Giảng
Sáng Chúa Nhật:  5/7/2014 10:00 am – 12:00 am Thờ Phượng V:  Bế Mạc

Bạn đọc có thể theo dõi các chương trình vào những thời gian nói trên tại http://GoodVideo.org.

Xin lưu ý giờ tại Atlanta, GA sớm hơn California 3 giờ và chậm hơn Việt Nam 11 giờ. 9:00 sáng tại Atlanta, GA là 6:00 sáng tại California và 8:00 tối tại Việt Nam.  7:30 tối tại Atlanta, GA là 4:30 chiều tại California và 6:30 sáng ngày hôm sau tại Việt Nam.

Bạn đọc có thể vào Facebook của Đại Hội Baptist để biết những thông tin mới nhất: https://www.facebook.com/daihoibaptit

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top