Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist 2018 – San Jose, California

Đại Hội Liên Hữu Tin Lành Baptist 2018 – San Jose, California

Thông Báo

Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam 2018
Thời gian: 4-8/7/2018

Địa điểm: Marriott Hotel Santa Clara, California
Địa chỉ: 2700 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054
Chi tiết: Đại Hội Liên Hữu Baptist Việt Nam 2018 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top