Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Thời Sự » Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 tại Hoa Kỳ

Thông Báo: Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 tại Hoa Kỳ

DHBaptist_2013

Thông Báo: 

Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại Santa Clara Marriott Hotel, California từ ngày 4/7/2013 đến ngày 7/7/2013.
Địa điểm: 2700 Mission College Blvd, Santa Clara, Ca 95054.
Chương trình tổng quát của Hội Đồng như sau.

Ngày Giờ Chương Trình
4/7/2013 7:30 – 9:15 pm Thờ Phượng I:
Giảng Luận: Rev. Michael Steward
5/7/2013 9:00 – 10:30 am Thờ Phượng II:
Giảng Luận: Mục sư Ức Chiến Thắng
7:30 – 9:15 pm Thờ Phượng III:
Giảng Luận: Mục sư Lê Hồng Phúc
6/7/2013 9:00 – 10:30 am Thờ Phượng IV:
Giảng Luận: Mục sư Phan Phước Lành
7:30 – 9:15 pm Đêm Thánh Nhạc
7/7/2013 10:00 am – 12:00 pm Thờ Phượng V:
Giảng Luận: Mục sư Nguyễn Công Văn

Theo thông báo của Ban Tổ Chức, một số chương trình của Đại Hội Baptist Việt Nam Lần Thứ 29 sẽ được trực tiếp phát hình trên internet tại http://goodvideo.org.

Mời bạn đọc theo dõi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org  

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top