Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đêm Yên Lặng

Đêm Yên Lặng

Tựa đề: Đêm Yên Lặng
Nguyên tác: Stille Nacht, Heilige Nacht
Joseph Mohr (1816)
Nhạc: Franz Xaver Gruber (1818)
Lời Anh: Silent Night –
John Freeman Young (1859)
Lời Việt: Ban Soạn Thảo Thánh Ca HTTLVN (1949)
Lời Việt: Vĩnh Phúc
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) Bài số 59

Stille Nacht, Heilige Nacht
Joseph Mohr (1816)

1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
Jesum in Menschengestalt,
Jesum in Menschengestalt

4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.

5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.

6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja,
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Jesus der Retter ist da!
Jesus der Retter ist da!

Đêm Yên Lặng
Ban Soạn Thảo Thánh Ca  (1940)

1. Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!
Vắng vẻ thay! Sáng láng thay!
Chung quanh chốn Ma-ri đang ngắm con mình,
Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình,
Đương ngơi dưới khung trời vắng,
Êm đềm giữa đêm yên lặng.

2. Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!
Bỗng kẻ chăn, hoảng hốt thay,
Vinh quang thánh ở nơi thiên quốc soi lòa,
Muôn thiên sứ hát vang: Ha-lê-lu-gia!
Cứu Chúa giáng lâm trần thế!
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ!

3. Đêm yên lặng! Đêm thánh nầy!
Đức Chúa Con yêu thương đầy,
Dung quang thánh chiếu ra ân điển thiên đàng,
Như tia thái dương khi tưng sáng huy hoàng,
Giê-xu giáng lâm trần thế!
Y kỳ Thánh Vương nghi vệ!

Silent Night
John Freeman Young (1859)

Silent night holy night
All is calm, all is bright
Round yon virgin mother and child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace.
Sleep in heavenly peace.

Silent night holy night
Shepherds quake at the sight,
Glories stream from heaven afar,
Heavenly hosts sing alleluia;
Christ the Savior, is born
Christ the Savior, is born.

Silent night holy night
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from thy holy face,
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at thy birth.
Jesus, Lord, at thy birth.

Đêm Yên Lặng
Vĩnh Phúc

1. Đêm xuống êm đềm, Chuông thánh vang rền,
Lướt lướt êm qua bao miền.
Năm xưa ấy khắp nơi thanh vắng im lìm.
Nhưng chuông thánh vẫn ngân nga khúc mơ huyền;
Hoan nghênh Chúa Con Trời đã đến.
Chuông thanh bình lắng buông êm đềm.

2. Đêm Chúa ra đời, sao sáng trên trời.
Có mấy người chăn quanh đồi.
Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang trời.
Nghe trong gió tiếng thiên binh hát vang lời:
”Jêsus đến đem tình yêu tới.
Đem an bình đến cho muôn người”.

3. Năm tháng qua dần, ai có hay rằng.
Đã có lần Chúa xuống trần.
Thương ta Chúa đến xóa bao vết thương lòng.
Cho ta sống trong vui tươi với hy vọng;
Ôi ơn Chúa ru lòng êm ấm.
Giữa khi cuộc thế đang xoay vần.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top