Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Đêm Thánh – O Holy Night

Đêm Thánh – O Holy Night

Tựa đề:  Đêm Thánh
Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp)
O Holy Night
(Anh)
Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856)
Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877)
Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893)
Lời Việt: Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam (1948)

Cantique de Noël
Placide Cappeau

1. Minuit, chrétiens,
c’est l’heure solennelle,
Où l’Homme Dieu
descendit jusqu’à nous
Pour effacer
la tache originelle
Et de Son Père
arrêter le courroux.
Le monde entier
tressaille d’espérance
En cette nuit qui lui
donne un Sauveur.

Peuple à genoux,
attends ta délivrance.
Noël, Noël,
voici le Rédempteur,
Noël, Noël,
voici le Rédempteur !

2. De notre foi que
la lumière ardente
Nous guide tous
au berceau de l’Enfant,
Comme autrefois
une étoile brillante
Y conduisit
les chefs de l’Orient.
Le Roi des rois naît
dans une humble crèche:
Puissants du jour,
fiers de votre grandeur,

A votre orgueil,
c’est de là que Dieu prêche.
Courbez vos fronts
devant le Rédempteur.
Courbez vos fronts
devant le Rédempteur.

3. Le Rédempteur a brisé
toute entrave:
La terre est libre,
et le ciel est ouvert.
Il voit un frère où n’était
qu’un esclave,
L’amour unit ceux
qu’enchaînait le fer.
Qui lui dira notre
reconnaissance,
C’est pour nous tous qu’il naît,
qu’il souffre et meurt.

Peuple debout!
Chante ta délivrance,
Noël, Noël,
chantons le Rédempteur,
Noël, Noël,
chantons le Rédempteur !

 

O Holy Night (1855)
John Sullivan Dwight

O holy night! The stars are brightly shining,
It is the night of our dear Saviour’s birth.
Long lay the world in sin and error pining,
‘Til He appear’d and the soul felt its worth.
A thrill of hope the weary world rejoices,
For yonder breaks a new and glorious morn.

Fall on your knees! O hear the angel voices!
O night divine, O night when Christ was born;
O night divine, O night, O night Divine.

Led by the light of Faith serenely beaming,
With glowing hearts by His cradle we stand.
So led by light of a star sweetly gleaming,
Here come the wise men from Orient land.
The King of Kings lay thus in lowly manger;
In all our trials born to be our friend.

He knows our need, to our weakness is no stranger,
Behold your King! Before Him lowly bend!
Behold your King, Before Him lowly bend!

Truly He taught us to love one another;
His law is love and His gospel is peace.
Chains shall He break for the slave is our brother;
And in His name all oppression shall cease.
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we,
Let all within us praise His holy name.

Christ is the Lord! O praise His Name forever,
His power and glory evermore proclaim.
His power and glory evermore proclaim.

Đêm Thánh
Ban Biên Soạn Thánh Ca Tin Lành Việt Nam

1. Kìa vùng trời đông
Ngôi sao Tin Lành soi sáng choang,
Con Trời tự hạ thành nhân
giữa đêm kinh hoàng;
Vì lòng Ngài yêu nhân thế
đắm chìm nơi bến mê,
Ra đời làm giá cao quí
cứu chúng sinh về;
Bao năm cảnh đời như giữa đêm
ác tội khiếp kinh,
Hôm nay khắp trời trông rõ
quang cảnh bình minh.

Chúa sanh giờ đây!
Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!
Ðêm phước hạnh đấy,
Ðêm bình hòa, đêm an ninh,
Ðêm Chúa từ ái,
Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

2. Mục đồng gặp ngay Anh Nhi
trong chuồng chiên đáng thương,
Ðơn thành thờ lạy
thần nhân hiển vinh lạ thường;
Tìm thờ lạy Vua xưa
Bác sĩ nhìn sao ruổi dong,
Nay ta thành kính cùng tôn Chúa
cách hết lòng;
Jêsus trải trường đau khổ
thương cảm nhược điểm ta,
Ban ơn giữ gìn ta
khỏi mưu quỉ quyền ma.

Chúa sanh giờ đây!
Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!
Ðêm phước hạnh đấy,
Ðêm bình hòa, đêm an ninh,
Ðêm Chúa từ ái,
Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương
cùng nhau chớ phai,
Yêu là luật Ngài,
bình an ấy Tin Lành Ngài;
Ngài vì tội nô
nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia,
Danh Ngài truyền đến,
bao áp chế thảy xa lìa;
Ta nên hết lòng tôn kính
danh Ðấng vừa giáng sinh,
Dâng lên khúc thần ca
cảm ơn Chúa diệu vinh.

Chúa sanh giờ đây!
Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy!
Ðêm phước hạnh đấy,
Ðêm bình hòa, đêm an ninh,
Ðêm Chúa từ ái,
Ấy đêmThần Tử giáng sinh.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top