Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Đức: Uy Quyền và Vinh Quang

Thánh Ca Đức: Uy Quyền và Vinh Quang

Tựa đề: Uy Quyền và Vinh Quang
Nguyên tác: Mit Macht und Herrlichkeit

Nhạc và lời: Jonathan Albrecht
Video: Violin Heart

“Lạy Đức Chúa Trời là Chúa của chúng con! Chúa đáng được vinh quang, tôn kính và uy quyền, bởi vì Chúa đã tạo dựng mọi vật, và do ý muốn của Chúa mà chúng đã được tạo dựng và hiện hữu.” (Khải Huyền 4:11)

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top