Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Đức: Vì Chúng Ta

Thánh Ca Đức: Vì Chúng Ta

Tựa đề: Vì Chúng Ta
Nguyên văn: Für uns

“Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen!” Apostelgeschichte 4:12

Wir alle haben gesündigt.
Wir alle haben ein Urteil verdient.
Wir alle brauchen Gnade.
Für uns nahm Jesus die Sünde auf sich.
Für uns ließ er sich schlachten.
Für uns gilt heute seine Gnade –
für jeden von uns.

“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.”
Công Vụ 4:2

Tất cả chúng đều phạm tội.
Tất cả chúng ta đều xứng đáng bị đoán phạt.
Tất cả chúng ta cần ân điển.
Vì tất cả chúng ta, Đức Chúa Jesus đã gánh chịu tội lỗi.
Ngài đã bị giết vì tội của chúng ta.
Hôm nay ân điển của Ngài đang dành cho chúng ta –
cho mỗi một người trong chúng ta.

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top