Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Đức: Giê-xu – Jesus

Thánh Ca Đức: Giê-xu – Jesus

Tựa đề: Giê-xu
Nguyên tác: Jesus
Video: Violin Heart

Lược dịch ý nghĩa lời bài hát

Jesus

Jesus! Jesus! Jesus! 
Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con.

Ngài là Vua!
Đấng Cứu Thế!
Ngài là Con Đức Chúa Trời
Ngài ban cho con Sự Sống, Chân Lý, Bình An.

Con Đức Chúa Trời đã trở thành Con Người
Để chúng con có thể chiêm ngưỡng Ngài:
Đấng Cứu Thế của chúng con.

Dấu kỳ, phép lạ
Ngài làm tất cả những điều đó
Tuy nhiên, chúng con không nhận biết Ngài:
Chiên Con Chuộc Tội cho chúng con.

Jesus! Jesus! Jesus! 
Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con.

Ngài là Vua!
Đấng Cứu Thế!
Ngài là Con Đức Chúa Trời
Ngài ban cho con Sự Sống, Chân Lý, Bình An.

Ngài chịu thống khổ, 
Bị đối đãi cách tàn nhẫn vì chúng con,
Bị phỉ nhổ!
Bị xa lánh!
Bị đóng đinh!
Nhưng chúng con lại nghĩ rằng Ngài là kẻ bị Đức Chúa Trời trừng phạt và làm cho khốn khổ.

Dầu vậy, Ngài mang gánh nặng của chúng con – gánh nặng từ những tội lỗi của chúng con. 

Jesus! Jesus! Jesus! 
Ngài đã hy sinh mạng sống của Ngài cho con.

Ngài là Vua!
Đấng Cứu Thế!
Ngài là Con Đức Chúa Trời
Ngài ban cho con Sự Sống, Chân Lý, Bình An.

Giờ đây, Ngài bị treo nơi đó với máu tuôn,
Bị ngột ngạt bởi tội lỗi của chúng con,
Bị Đức Chúa Trời ruồng bỏ,
Trút hơi tàn trong đau đớn.
Tại đó, Ngài thốt lên: Xong rồi!

Chúa Jesus ơi!  Xin giúp con, xin giúp con hiểu điều gì đang xảy ra tại đây. 
Chúa Jesus ơi!  Xin giúp con, xin giúp con hiểu điều gì đang xảy ra tại đây. 

Hãy suy niệm điều đó, hãy ca ngợi, và hãy tôn vinh Ngài!
Chúa Jesus ôi! Ngài đã làm điều đó cho chính con!

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Chú thích: Các danh hiệu của Đức Chúa Jesus dùng trong bài hát được in đậm.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top