Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Đức: Chốn Nương Thân

Thánh Ca Đức: Chốn Nương Thân

Tựa đề:   Chốn Nương Thân
Tựa đề Đức: Du bist mein Zufluchtsort 

Nguyên tác: You Are My Hiding Place 
Nhạc và lời: Michael Ledner
Lời Việt: Nguyễn Hữu Ái
Trình bày
: Gia Đình Die Hipke

You Are My Hiding Place
Michael Ledner

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say
I am strong
In the strength of the Lord

You are my hiding place
You always fill my heart
With songs of deliverance
Whenever I am afraid
I will trust in You

I will trust in You
Let the weak say I am strong
In the strength of the Lord
I will trust in You

Chốn Nương Thân
Nguyễn Hữu Ái

Thật Chúa là chốn nương thân.
Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn.
Dẫu đời sống gian nan
Tâm hồn này nhiều khi héo hắt.
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Vững tin vào Chúa luôn.
Hỡi tâm hồn đớn đau.
Hy vọng nơi Chúa ta
Nơi sức thiêng.

Dù giữa đời sống hư vong.
Lời Chúa là tiếng hoan ca trong lòng.
Chúa hằng đến bên tôi,
Cho dù nhiều lần tôi hoang mang
Lạc đường trong đêm khuya.

Tiếng êm dịu nhắc khuyên
Giúp tôi được vững tin.
Hy vọng nơi Chúa ta,
Trong sức thiêng.
Đặt niềm tin nơi Chúa.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top