Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi

NuiMay

Tựa đề: Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi
Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang
Kinh Thánh:
 (Hê-bơ-rơ 13:8)

Ðức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi.

Xin vui lòng nhấn vào tựa đề Đấng Không Thay Đổi Cho Một Thế Giới Thay Đổi để nghe bài giảng.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top