Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Bạn Đọc Viết: Trả Giá Để Theo Chúa

Bạn Đọc Viết: Trả Giá Để Theo Chúa

Trả Giá Để Theo Chúa

Sáng nay khi đón con tôi tại lớp Trường Chúa Nhật, tôi đã hỏi con của tôi: Hôm nay con học được gì?  Con tôi vui vẻ nói hôm nay nó học được một bài hát mới mà nó rất thích.  Và rồi con tôi đã hát cho tôi nghe bài “I Have Decided to Follow Jesus”.  Tên của bài hát này trong tiếng Việt là “Lòng Nguyện Theo Jesus.” 

Lời của bài hát được dựa trên câu nói của một tín hữu Ấn Độ đã nói trước khi ông chết. Nguyên văn bài hát như sau:

 1. I have decided to follow Jesus;
  I have decided to follow Jesus;
  I have decided to follow Jesus;
  No turning back! No turning back!
 1. Tho’ none go with me, I still will follow;
  Tho’ none go with me I still will follow;
  Tho’ none go with me, I still will follow;
  No turning back! No turning back!
 1.  My cross I’ll carry, till I see Jesus;
  My cross I’ll carry till I see Jesus;
  My cross I’ll carry till I see Jesus;
  No turning back! No turning back!
 1.  The world behind me, the cross before me;
  The world behind me, the cross before me;
  The world behind me, the cross before me;
  No turning back! No turning back!

Chuyện kể rằng vào đầu thế kỷ 20, có một số nhà truyền giáo đã đến giảng Phúc Âm của Chúa tại một nơi ở Ấn Độ.  Trong thời gian đầu, không có ai tin Chúa; tuy nhiên Chúa đã làm việc, và rồi có một gia đình đã quyết định tin Chúa.  Gia đình này gồm hai vợ chồng và hai đứa con.  Qua đức tin của gia đình này, nhiều người trong làng cũng bắt đầu tin Chúa. 

Thấy vậy, viên trưởng làng đã bắt giam cả gia đình này, rồi buộc người chồng phải tuyên bố từ bỏ niềm tin của mình nơi Đức Chúa Jesus. Nếu không, con của ông sẽ bị giết.  Khi nghe như vậy, người đàn ông tin Chúa đã nói: “Lòng của tôi đã quyết tâm đi theo Đức Chúa Jesus.  Tôi sẽ không thối lui.” Sau khi nghe ông tuyên bố như vậy, người trưởng làng đã cho giết hai đứa con của người đó. 

Sau đó, viên trưởng làng nói rằng ông cho người tín hữu một cơ hội nữa để từ bỏ đức tin của mình. Nếu không, vợ của ông sẽ bị giết.  Viên trưởng làng nghĩ rằng người tín hữu đã mất hai đứa con rồi, lẽ nào ông chịu mất luôn người vợ.  Tuy nhiên người tín hữu đã nói: “Dù không có ai cùng đi với tôi, tôi cũng sẽ theo Đức Chúa Jesus.” Bởi vì lời tuyên bố đó, viên trưởng làng đã giết luôn vợ của người tín hữu. 

Sau đó viên trưởng làng hỏi người tín hữu có bằng lòng từ bỏ đức tin của mình hay không. Nếu không,  viên trưởng làng sẽ giết chết ông.  Người tín hữu đó đã nói rằng: “Thập giá ở phía trước, trần gian ở phía sau.  Tôi quyết không quay đầu lại.” Và rồi, chính ông cũng bị giết. 

Sau đó, viên trưởng làng đã thắc mắc không hiểu tại sao một người lại có đức tin mãnh liệt vào một con người sống đã cách đây gần 2000 năm ở một nơi thật xa xôi.  Viên trưởng làng dần dần tìm hiểu và sau đó chính ông cũng tin Chúa.  Sau khi viên trưởng làng tin Chúa, nhiều người trong làng đó cũng đã tin Chúa.

Tất nhiên là con tôi còn nhỏ, không biết được tiểu sử của bài thánh ca này, và cũng không biết theo Đức Chúa Jesus là theo như thế nào.  Tuy nhiên chúng ta là những người đã trưởng thành, khi quyết định theo Đức Chúa Jesus, chúng ta có suy nghĩ về quyết định của chúng ta sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chính mình, và chúng ta có suy nghĩ đến cái giá phải trả để theo Đức Chúa Jesus hay không?  Nếu chúng ta biết một lúc nào đó trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta bắt buộc phải trả giá để theo Chúa Jesus – và như người đàn ông trong câu chuyện của bài thánh ca này – chúng ta có bằng lòng trả giá để theo Chúa hay không? 

Ký thuật trong Phúc Âm Lu-ca 14:25-33 ghi lại rằng Đức Chúa Jesus đã cho chúng ta biết việc đi theo Chúa không phải là chuyện dễ dàng. Đức Chúa Jesus cho biết có những cái giá mà chúng ta phải trả để theo Chúa, và Ngài nhắc chúng ta phải tính toán cho kỹ trước khi quyết định.  Phân đoạn Kinh Thánh này đã xảy ra sau khi Đức Chúa Jesus kể ẩn dụ về yến tiệc.  Trong ẩn dụ về yến tiệc, Đức Chúa Jesus nói rằng Nước Thiên Đàng được mở rộng cho tất cả mọi người: Tiệc đã sẵn sàng và mọi người có thể đến dự.  Sau đó, lúc Ngài đi khỏi đó, thì có rất nhiều người đã đi theo Ngài. Tuy nhiên, Đức Chúa Jesus biết lòng của họ. Họ đi theo Ngài không phải vì tin Ngài, nhưng có thể vì hiếu kỳ muốn xem phép lạ, vì muốn Ngài hóa bánh cho họ ăn, vì nhiều lý do khác.  Số người thật sự muốn theo Ngài rất ít.  Vì vậy Đức Chúa Jesus đã phán với họ rằng: “Nếu ai đến để theo Ta, mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em của mình; vâng, thậm chí cả sinh mạng của mình, thì người đó không thể làm môn đồ của Ta. Ai không vác thập tự giá của mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đồ của Ta.” (Lu-ca 14:26-27 – BDVN).

Trong câu Kinh Thánh trên, Đức Chúa Jesus không bảo chúng ta ghét người thân của mình, nhưng Ngài muốn chúng ta phải đặt Ngài với ưu tiên cao nhất: Tình yêu của chúng ta dành cho Ngài phải nhiều hơn tình yêu dành cho những người thân.  Chữ “ghét” trong câu Kinh Thánh này có nghĩa là “yêu ít hơn”.  Khi so sánh tình yêu mà chúng ta dành cho người thân với tình yêu dành cho Chúa, thì như tình yêu dành cho người thân dường như chỉ là “ghét.”  Phúc Âm Ma-thi-ơ 10:37 giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn ý mà Chúa muốn nói trong câu chuyện này: “Người nào yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng cho Ta; ai yêu con trai hoặc con gái hơn Ta cũng không xứng đáng cho Ta.” (Ma-thi-ơ 10:37 – BDVN).

Ngoài việc Chúa muốn chúng ta yêu Ngài hơn những người thân của mình, Chúa muốn chúng ta chịu cam khổ vì Ngài, chịu sỉ nhục vì danh của Chúa, chịu chết đi những ham muốn cá nhân, và bằng lòng dâng đời sống của mình cho Chúa sử dụng theo chương trình của Ngài. “Bởi vì anh em được ban cho một đặc ân, không phải chỉ để tin vào Đấng Christ, nhưng cũng chịu khổ vì Ngài” (Phi-líp 1:29 – BDVN). Sự đòi hỏi của Chúa là như vậy, chúng ta có bằng lòng để theo Ngài hay không? 

Sau đó trong Lu-ca 14:28-33, Đức Chúa Jesus đã kể một ẩn dụ về một người thợ xây và một vị vua.  Người thợ xây cần phải suy tính những phí tổn trước khi khởi công xây dựng một công trình.  Tương tự, khi quân địch nhiều hơn quân của mình, một vị vua phải tính tới việc quân lính của mình có thể địch lại quân địch hay không.  Nếu người thợ xây thấy phí tổn không đủ, hoặc vị vua thấy quân mình yếu hơn quân địch, thì họ cần phải tìm những giải pháp khác.  Nếu không thì người ta sẽ chê cười về hành động vội vàng thiếu suy nghĩ của họ.

Nếu phải suy tính, làm thế nào chúng ta có thể bằng lòng trả giá để theo Chúa?  Tác giả Hê-bơ-rơ đã khuyên người tin Chúa như sau: “Hãy nhìn xem Đức Chúa Jesus là cội nguồn và kết cuộc của đức tin, Ngài là Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, đã kiên trì gánh chịu thập tự, xem thường sự sỉ nhục, và đã ngồi bên phải ngôi của Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:2 – BDVN). Thật vậy, Đức Chúa Jesus không đòi hỏi chúng ta làm điều gì mà chính Ngài chưa từng làm. Kinh Thánh cho biết để thực hiện chương trình cứu rỗi nhân loại, Đức Chúa Jesus đã bằng lòng hy sinh địa vị của Ngài: “Ngài vốn có hình thể của Đức Chúa Trời nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ, nhưng đã từ bỏ chính mình, nhận hình hài của một nô lệ, được tạo dựng giống như loài người. Và khi xuất hiện như một người, Ngài đã tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên thập tự. Cũng chính vì vậy, Đức Chúa Trời đã tôn cao Ngài tuyệt đỉnh, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, để mọi đầu gối trên trời, trên đất, và bên dưới đất, đều phải quỳ xuống trước danh Jesus; và mọi lưỡi đều phải xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa, dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.”(Phi-líp 2:6-11 – BDVN).  Sứ đồ Phi-e-rơ cho biết sự hy sinh của Đức Chúa Jesus chính là tấm gương để chúng ta noi theo: “Anh em đã được kêu gọi đến điều này, bởi vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, đã lưu lại cho anh em một tấm gương, để anh em noi theo những dấu chân của Ngài”(I Phi-e-rơ 2:21 – BDVN).

Thật vậy, thập tự giá không phải là niềm vui, nhưng kết quả theo sau thập tự giá là niềm vui.  Sự hy sinh của Đức Chúa Jesus  trên thập tự giá đã cứu chúng ta và cứu nhân loại ra khỏi sự chết đời đời.  Chính vì mục đích cao quý đó mà Đức Chúa Jesus đã vui lòng hy sinh trên thập tự giá, không màng đến sỉ nhục.

Để có thể bước đi theo Chúa, chúng ta hãy nhìn vào tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta cần suy nghĩ đến – không phải chỉ cái giá cần phải trả nhưng cũng nghĩ đến – những phước hạnh mà chúng ta sẽ có được khi chúng ta theo Ngài.  Đức Chúa Jesus đã đắc thắng và được vinh hiển. Chấp nhận trả giá để theo Chúa, chúng ta cũng sẽ nhận vinh quang; tuy nhiên không phải vinh quang cho chúng ta, nhưng sẽ là vinh quang cho Đức Chúa Trời. Và thành quả đó quá cao đẹp để chúng ta bằng lòng trả giá để theo Chúa.

Ân & An
Tháng 4/2023

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top