Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Mục Sư Đặng Ngọc Báu Về Hưu

Mục Sư Đặng Ngọc Báu Về Hưu

Lời Ban Biên Tập

Sau gần 50 năm hầu việc Chúa, Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ về hưu vào cuối tuần này. Lễ về hưu của Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ được tổ chức tại Hội Đồng Giáo Phận Nam California của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ lúc 7 giờ tối ngày 17/6/2022 tại Hilton Hotel, Costa Mesa, CA; và sau đó tại Hội Thánh địa phương vào lúc 9:30 am – 3:00 pm Chúa Nhật ngày 19/6/2022 tại Garden Grove United Methodist Church, CA. Dưới đây là vài dòng sơ lược tiểu sử của Mục sư Đặng Ngọc Báu.

Sơ Lược Tiểu Sử Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu sinh ngày 10/10/1950 tại xã Mỹ Đức, quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định thuộc miền Trung của Việt Nam. Ông là con trai lớn của Mục sư và bà Đặng Đăng Khoa.

Sau khi tốt nghiệp trung học, năm 1968 thanh niên Đặng Ngọc Báu đã theo học thần học và Kinh Thánh tại Thần Học Viện Nha Trang nhằm chuẩn bị để trở thành một người hầu việc Chúa.  Sau hai năm học đầu tiên, ông đã được cử đi tập sự tại một Hội Thánh nhỏ tại tỉnh Quảng Nam. 

Lúc đó, do tình hình chiến sự tại Việt Nam rất căng thẳng cho nên giống như rất nhiều thanh niên khác tại miền Nam, Truyền Đạo Sinh Đặng Ngọc Báu vừa mới tập sự hầu việc Chúa được 6 tháng đã bị động viên vào quân đội.  Ông đã phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa từ tháng 1 năm 1971 đến tháng 4 năm 1975.  

Rời Việt Nam vào tháng Tư năm 1975, ông và vợ đã đến Philippines.  Tháng Năm 1975, hai vợ chồng của ông đã được đưa đến trại tỵ nạn Camp Pendleton tại Oceanside, California.  Sau đó, ông bà đã được một Hội Thánh thuộc Hội Truyền Giáo Phúc Âm Liên Hiệp (Christian and Missionary Alliance – C&MA) tại Chula Vista, thuộc San Diego, California bảo trợ, cho nên gia đình ông bà đã rời khỏi trại tỵ nạn. 

Ba tháng sau, ông bà đã di chuyển về Long Beach, California để thành lập một Hội Thánh cho người Việt tỵ nạn theo yêu cầu của một Hội Thánh Hoa Kỳ tại đó. Sau hơn bốn năm gián đoạn trong việc học thần học vì tình hình chiến sự tại Việt Nam, Truyền Đạo Đặng Ngọc Báu vừa hầu việc Chúa tại Long Beach, vừa bắt đầu theo học thần học trở lại tại Biola (Bible Institute oLos Angeles) University (1975-1977) thuộc Los Angeles, California.

Năm 1977, Truyền Đạo Đặng Ngọc Báu đã từ chức quản nhiệm Hội Thánh để có thể theo học Lời Chúa trọn thời gian.  Ông đã tốt nghiệp với văn  bằng cử nhân (BA) tại Biola University vào 1980, và Cao Học Mục Vụ (M.Div.) tại Talbot School of Theology vào năm 1986.  Trong những năm này, ông vừa đi học, vừa đi làm để lo cho gia đình và trang trải những chi phí cho việc học.  Mục sư Đặng Ngọc Báu đã làm việc tại International Rectifier Semiconductor & Microelectronics Center của Xerox Corporation tại El Segundo, California.  Trong thời gian đi làm, vì nhu cầu của công việc, ông đã học và nhận bằng Cao Học Quản Trị Kinh Doanh (Master of Business Administration –  MBA). Bên cạnh những công việc đó, ông cũng phục vụ Chúa trong một số chức vụ khác nhau như quản nhiệm Hội Thánh Hawthrone tại Los Angeles, Hội Thánh Los Angeles, làm Đoàn Trưởng Đoàn Thanh Niên, và sau đó là Đoàn Trưởng Đoàn Nam Giới của Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Năm 1988, vì nhận lời hầu việc Chúa để mở một Hội Thánh Việt Nam tại Wesley United Methodist Church (WUMC), San Diego, California cho nên hai vợ chồng Mục sư Đặng Ngọc Báu đã từ chức với Xerox Corporation tại Los Angeles.  Mục sư Đặng Ngọc Báu đã hầu việc Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý San Diego 20 năm (1988-2008).  Bởi ân điển của Chúa, trong thời gian này, ông đã góp phần gây dựng một Hội Thánh từ lúc ban đầu có khoảng 30 tín hữu, sau đó đã lên đến hơn 750 tín hữu. Mục sư Đặng Ngọc Báu và Hội Thánh WUMC San Diego đã bảo lãnh hơn một trăm gia đình những con lai, những người vượt biên, và các tù nhân chính trị tại Việt Nam đến Hoa Kỳ.  Trong thời gian hầu việc Chúa tại San Diego, Mục sư Đặng Ngọc Báu cũng theo học tại Claremont School of Theology và Fuller Theological Seminary, và tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ Mục Vụ (Doctor of Ministry – D. Min.) tại Fuller Theological Seminary. Thêm vào đó, Mục sư Đặng Ngọc Báu đã dịch lại toàn bộ Kinh Thánh tiếng Việt.  Bản Dịch này đã được phát hành vào năm 2011, với tên gọi là Bản Dịch 2011.   

Bên cạnh trách nhiệm lo cho Hội Thánh địa phương và lo cho hệ phái của mình, Mục sư Đặng Ngọc Báu cũng tích cực tham gia vào những trách nhiệm cho công việc Chúa chung của cộng đồng Tin Lành người Việt khắp nơi trên thế giới.  Mục sư Đặng Ngọc Báu là thành viên và đã giữ nhiều chức vụ trong Hội Đồng Quản Trị của Liên Hữu Tin Lành Việt Nam Thế Giới từ lúc thành lập cho đến nay.  Cùng với Mục sư Nguyễn Xuân Đức và Mục sư Đặng Minh Lành, Mục sư Đặng Ngọc Báu đã vận động với chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các Mục Sư và các tín hữu bị bắt giam vì lý do tôn giáo. Nhờ sự vận động này, các Mục sư Hồ Hiếu Hạ – hiện nay là Giáo Hạt Trưởng của Giáo Hạt Tin Lành Việt Nam tại Hoa Kỳ, Mục sư Nguyễn Hữu Cương – nguyên Viện Trưởng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, và Mục sư Lê Thiện Dũng – nguyên Giám Học của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, và cựu Giám Đốc của Văn Phẩm Nguồn Sống, đã được chính quyền Việt Nam trả tự do và đã được đến Hoa Kỳ trước khi những sĩ quan đầu tiên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được đến Hoa Kỳ trong chương trình HO.  Mục sư Đặng Ngọc Báu cũng góp phần tích cực trong việc xây dựng Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam.  Trong những thập niên đầu khi trường được thành lập, Mục sư Đặng Ngọc Báu là giáo sư của Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam, và ông đã kêu gọi rất nhiều Mục sư Giám Lý Việt Nam có học vị đảm nhận chức vụ giáo sư cho Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam; qua đó đã góp phần để Viện Thần Học Tin Lành Việt Nam được công nhận là trường đại học bởi Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ và tiểu bang California.

Năm 2008, Giám Mục Mary Ann Swenson đã bổ nhiệm Mục sư Đặng Ngọc Báu làm Giáo Hạt Trưởng Giáo Hạt Riverside (Riverside District) của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (2008-2012).  Sau đó, khi Hội Thánh Giám Lý mở thêm một giáo hạt mới tại khu vực phía đông của miền nam California (East District), Mục sư Đặng Ngọc Báu đã được cử làm Giáo Hạt Trưởng đầu tiên tại đó (2012-2014).

Trong quy định của Hội Thánh Giám Lý, một mục sư chỉ có thể giữ chức vụ Giáo Hạt Trưởng tối đa 6 năm và tất cả các mục sư phải về hưu khi đến tuổi 72.  Sau khi mãn nhiệm chức vụ Giáo Hạt Trưởng, Mục sư Đặng Ngọc Báu đã được Hội Thánh Giám Lý bổ nhiệm về lo cho Hội Thánh Giám Lý Hoa Kỳ tại Garden Grove, California (Garden Grove United Methodist Church) từ tháng 7 năm 2014.  Ông đã hầu việc Chúa tại đó cho đến lúc về hưu vào cuối tháng 6 năm 2022.

Bên cạnh những chức vụ hầu việc tại địa phương, Mục sư Đặng Ngọc Báu còn giữ một số chức vụ trong những cơ quan của Hội Thánh Giám Lý điều hành công việc Chúa tại Hoa Kỳ hoặc cả thế giới, như: Ủy Ban Đặc Trách Về Tôn Giáo Và Chủng Tộc (General Commission on Religion and Race), Ủy Ban Đặc Trách Truyền Giáo Trên Thế Giới (General Board of Global Ministries), và Ủy Ban Tấn Phong Mục Sư (Board of Ordained Ministry). Trong những cương vị này, Mục sư Đặng Ngọc Báu đã có khải tượng và đã góp phần mở một số Hội Thánh Giám Lý Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Thêm vào đó, ông đã khích lệ và hướng dẫn nhiều người bước vào chức vụ hầu việc Chúa.

Ngoài ra, trong suốt 25 năm qua, Mục sư Đặng Ngọc Báu cũng dành thì giờ để chia sẻ Kinh Thánh hằng tuần trên một số đài phát thanh địa phương tại Orange County, CA, San Diego, CA, và Fort Worth, Dallas, TX.  

Sau khi về hưu, Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ tiếp tục dành thì giờ cho các chương trình phát thanh phổ biến Lời Chúa, dạy những khóa huấn luyện, và thực hiện những dự án Kinh Thánh.   

Theo điều lệ của Hội Thánh Giám Lý Hoa Kỳ, các mục sư phải rời khỏi chức vụ và về hưu vào tuổi 72. Lễ về hưu của Mục sư Đặng Ngọc Báu sẽ được tổ chức  chung với các mục sư Giám Lý Hoa Kỳ thuộc Giáo Phận Nam California lúc 7 giờ tối ngày 17/6/2022 tại Hilton Hotel,  Costa Mesa, CA 92626. Lễ về hưu của Mục sư Đặng Ngọc Báu tại Hội Thánh địa phương sẽ được tổ chức vào lúc 9:30-11:00 sáng Chúa Nhật ngày 19/6/2022, và lễ tiếp tân sẽ tiếp diễn sau đó từ 11:00 am – 3:00 pm tại Garden Grove United Methodist Church, 12741 Main St, Garden Grove, CA 92840.


Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top