Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Đại Sứ Của Đấng Christ – Chúa Đang Chuẩn Bị Bạn Để Làm Việc Cho Ngài

Đại Sứ Của Đấng Christ – Chúa Đang Chuẩn Bị Bạn Để Làm Việc Cho Ngài

Tựa đề: Đại Sứ Của Đấng Christ – Chúa Đang Chuẩn Bị Bạn Để Làm Việc Cho Ngài
Nguyên văn: Ambassador of Christ
Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top