Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Đường Thương Khó

Thánh Ca: Đường Thương Khó

Tựa đề: Đường Thương Khó (Via Dolorosa)
Tác giả: Billy Sprague & Niles Borop
Trình bày: Hagim
Video:  Ban Thanh Niên Gia Định

Lời Việt:

Trời chang nắng đường Dolorosa trong Giê-ru-sa-lem hôm ấy,
Quân lính và gươm giáo chen lộn trong đám đông,
Và người ta tranh nhau giành xem,
Giê-xu mang thánh giá đi lên đồi Gô-tha. . .

Bàn chân bước vẹo xiêu huyết tuôn dài.
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu ,
Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau…
Người cười vui, bêu môi gièm chê,
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau ……

Trời chang nắng đường Dolorosa, tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương, kiếp người,…
Và hôm ấy đường Dolorosa, Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha.

Bàn chân bước vẹo xiêu, huyết tuôn dài,
Lưng Ngài hằn từng lằn roi máu,
Mồ hôi thấm vào trong mão gai Ngài mang đớn đau.
Người cười vui, bêu môi gièm chê,
Lúc Giê-xu lết chân trong âm thầm khổ đau………

Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương, kiếp người,
Và hôm ấy đường Dolorosa, Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha…

Vết hằn Ngài vui cam, chịu thay cho nhân gian,
Thập giá mang Ngài in bóng trên Giê-ru-sa-lem…
Trời chang nắng đường Dolorosa tên đường mang sầu đau cay đắng,
Đường hoang vắng còn mang tiếng chân của Giê-xu Christ.
Ngài vui đếm những bước âm thầm trong tình mến yêu, xót thương, kiếp người.
Và hôm ấy đường Dolorosa, Ngài bước đi, lên Gô-gô-tha……….

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top