Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Next Time We Meet

Thánh Ca: Next Time We Meet

Nguyên tác: Next Time We Meet
Nhạc và lời: Chris Waters, Gloria Gaither, William J. Gaither

Trình bày: The Living Stones Quartet – LSQ

Kinh Thánh: 

“Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, Ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà Ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha Ta.” (Ma-thi-ơ 26:29)

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết ,cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải Huyền 24:4)

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (I Cô-rinh-tô 13:13)

Next Time We Meet

1. Some will have died
Most  will have cried
All will have felt the touch of pain

Wherever we go
There’s one thing we know 
Love conquers everything.

Next time we meet
There’ll be no more tears
Next time we share
The bread and the wine
Maybe tomorrow
or maybe next year
We will be one.
Next time!

2. Broken the bread
Buried the dead
Yet somehow life will always win.

Empty the cup
Drink it all up
We will be together again.

Next time we meet
There’ll be no more tears
Next time we share
The bread and the wine
Maybe tomorrow
or maybe next year
We will be one.
Next time!

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

“Ta phán cùng các ngươi, từ rày về sau, Ta không uống trái nho nầy nữa, cho đến ngày mà Ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi ở trong nước của Cha Ta.” (Ma-thi-ơ 26:29)

 

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top