Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Thánh Ca: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi

Tựa đề: Jesus Đấng Hằng Yêu Thương Tôi
Nguyên tác: Jesus, Lover of My Soul
Lời: Charles Wesley (1707-1788)
Nhạc: Simeon Butler Marsh (1798-1875)

Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (1950) – Bài Số 252

Jesus, Lover of My Soul
1. Jesus, lover of my soul,
Let me to Thy bosom fly,
While the nearer waters roll,
While the tempest still is high.
Hide me, O my Savior,
Hide, till the storm of life is past;
Safe into the haven guide;
O receive my soul at last.
2. Other refuge have I none,
Hangs my helpless soul on Thee;
Leave, ah! leave me not alone,
Still support and comfort me.
All my trust on Thee is stayed,
All my help from Thee I bring;
Cover my defenseless head
with the shadow of Thy wing.
3. Wilt Thou not regard my call?
Wilt Thou not accept my prayer?
Lo! I sink, I faint, I fall—
Lo! on Thee I cast my care;
Reach me out Thy gracious hand!
While I of Thy strength receive,
Hoping against hope I stand,
dying, and behold, I live.
4. Thou, O Christ, art all I want,
More than all in Thee I find;
Raise the fallen, cheer the faint,
Heal the sick, and lead the blind.
Just and holy is Thy Name,
I am all unrighteousness;
False and full of sin I am;
Thou art full of truth and grace.
5. Plenteous grace with Thee is found,
Grace to cover all my sin;
Let the healing streams abound;
Make and keep me pure within.
Thou of life the fountain art,
Freely let me take of Thee;
Spring Thou up within my heart;
Rise to all eternity.
Jesus – Đấng Yêu Thương Tôi
1. Jêsus Đấng hằng yêu thương tôi
Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài
Lúc sóng bủa ầm bên chơn tôi
Trong khi bão tố đang vang dội
Xin che tôi, xin giấu kín luôn
Cho qua cơn mưa ác, gió ôn
Thẳng đến bến bình yên thiên môn
Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.
2. Có những chốn nào an ninh hơn
Trong tay Chúa quyết không nao sờn
Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn
Xin an ủi, bổ dưỡng tâm hồn
Tôi trông mong nơi Chúa nhứt tâm
Jêsus ban ơn sức giúp thêm
Chỗ hiểm yếu dầu tôi nan kham
Xin thương lấy cánh phủ che giùm.
4. Chúa có đủ cần như cho tôi
Duy trong Chúa phước chan ơn dồi
Đỡ kẻ ngã, dìu ai đang đui
Nâng ai yếu, giúp kẻ suy đồi
Danh Jesus cao khiết chí tinh
Riêng thân tôi nhơ bẩn đáng khinh
Ác uế chứa đầy trong tâm linh
Nhưng Chân Chúa có lắm ơn lành.
5. Ơn cao sâu từ Jêsus tôi
Ơn bôi xóa khỏa lấp muôn tội
Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi
Cho tôi sống thánh khiết trọn đời
Jêsus duy sông nước sống tôi
Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi
Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi
Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.

Thư Viện Tin Lành (2015)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top