Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Nghe Kinh Thánh

Cùng Nghe Kinh Thánh

Cùng Nghe Kinh Thánh

Mời bạn cùng lắng nghe đọc Kinh Thánh.  Xin vui lòng bấm vào tên sách và chọn đoạn để lắng nghe.

Cựu Ước:

 

Tân Ước:

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top