Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Tài Liệu Cùng Học Kinh Thánh

Tài Liệu Cùng Học Kinh Thánh

Chương Trình
Cùng Học Kinh Thánh

Cùng Học Kinh Thánh là một chương trình học Kinh Thánh do Thư Viện Tin Lành biên soạn.  Bài học Kinh Thánh trong chương trình này được soạn theo từng sách trong Kinh Thánh, nhằm giúp học viên tìm hiểu một số nội dung căn bản trong bối cảnh khi sách được viết.   

Mở đầu loạt bài cho mỗi sách thường có bài giới thiệu khái quát về sách đó trong Kinh Thánh.  Sau đó học viên sẽ được hướng dẫn để tìm hiểu những ý nghĩa căn bản của tất cả những phân đoạn trong cả sách.  Mỗi đoạn Kinh Thánh sẽ được chia ra làm nhiều phần.  Mỗi bài học sẽ chú trọng vào một phần gồm một vài câu trong đoạn Kinh Thánh đó mà thôi.

Trong mỗi bài học có ba nhóm câu hỏi chính đó là Câu Hỏi Gợi Ý, Câu Hỏi Phân Tích, và Câu Hỏi Suy Gẫm.  Câu Hỏi Gợi Ý được đặt ra nhằm liên hệ nội dung được nhắc đến trong phân đoạn Kinh Thánh với thực tế trong cuộc sống.  Câu Hỏi Phân Tích hướng dẫn học viên tìm hiểu ý nghĩa căn bản của phần Kinh Thánh đang học. Câu Hỏi Suy Gẫm gợi ý một số áp dụng liên hệ đến phần Kinh Thánh vừa học.

Dưới đây là một số tài liệu đã được Thư Viện Tin Lành phổ biến trong vài năm qua.  Trong tương lại, khi có điều kiện, chúng tôi sẽ trình bày các bài học dưới dạng PDF và in thành sách cho mỗi học viên. Trong hoàn cảnh hiện tại, bạn có thể in ra từ website của mỗi bài học.

Mời bạn cùng tham gia học Kinh Thánh.

Cùng Học Kinh Thánh

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top