Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Cùng Xây Vương Quốc Cha

Cùng Xây Vương Quốc Cha

Tựa: Cùng Xây Vương Quốc Cha
Lời: Ngân Hà
Nhạc: Nguyễn Khánh Duy
Hòa âm: Lê Tú
Trình bày: Linh Năng, Ngân Hà, Nênita, Kim Nguyên, Issac Thái, Đình Tú, Hồng Yến, Hagim K’long, Lưu Chí Vỹ.
Video credit: WhiteDove PL

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top