Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Cùng Đến Tôn Thờ

Cùng Đến Tôn Thờ

Tựa đề: Cùng Đến Thờ Chúa
O Come, All Ye faithful!
Tác giả: John Francis Wade (1711-1786)
Giai điệu: Adeste Fideles
Trình bày: Celtic Woman

O Come, All Ye faithful!

Oh, come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
Oh, come ye, oh, come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the king of angels:
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Christ the Lord.

Highest, most holy,
Light of light eternal,
Born of a virgin,
A mortal he comes;
Son of the Father
Now in flesh appearing!
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Christ the Lord.

Sing, choirs of angels,
Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of heaven above!
Glory to God
In the highest:
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Christ the Lord.

Yea, Lord, we greet thee,
Born this happy morning;
Jesus, to thee be glory given!
Word of the Father,
Now in flesh appearing!
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Oh, come, let us adore him,
Christ the Lord.

 

Cùng Đến Thờ Chúa

1. Vui lên người ơi! Đến tìm nơi miền quê Bết-lê-hem.  Đêm nay Con Trời yêu thương thế gian vui hạ mình.  Giáng sinh trong máng chiên, Con Thánh say giấc êm đềm.  Ta vui cùng nhau đến tôn thờ.  Ta ca ngợi danh Chúa Giê-xu.  Ôi!  Đấng yêu thương nhân từ là Chúa Christ – Vua muôn vua.

2. Ca lên thần binh cõi trời, reo mừng trong gió vui tươi.  Dân trên thiên đàng ơi!  Mau hát lên câu tuyệt vời.  Tiếng ca vang khắp nơi:  “Vinh hiển danh Chúa trên trời.”   Ta vui cùng nhau đến tôn thờ.  Ta ca ngợi danh Chúa Giê-xu.  Ôi!  Đấng yêu thương nhân từ là Chúa Christ – Vua muôn vua.

3. Tâm linh được nghênh đón Ngài, chan hòa tia nắng ban mai.  Giê-xu danh diu êm như khúc ca ru lòng này.  Xóa tan bao áng mây, soi sáng bóng đêm dài. Ta vui cùng nhau đến tôn thờ.  Ta ca ngợi danh Chúa Giê-xu.  Ôi!  Đấng yêu thương nhân từ là Chúa Christ – Vua muôn vua.

Trích Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Nam #35

 

 


Trình bày: Dàn Nhạc Giao Hưởng và Ban Hợp Xướng  RTVE – Madrid – Spain

Nhạc trưởng: Adrian Leaper

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top