Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Lễ Tiệc Thánh: Hội Thánh Nausri, Bảo Lộc

Lễ Tiệc Thánh: Hội Thánh Nausri, Bảo Lộc

Chương Trình Thờ Phượng và Lễ Tiệc Thánh
Hội Thánh Nausri, Bảo Lộc, Việt Nam

 • Thánh Ca: Nguyện Đời Tôi Dâng Chúa (0:16)
 • Cầu Nguyện Dâng Hiến (2:20)
 • Đọc Kinh Thánh (4:00)
 • Giảng Luận (7:25)
 • Tôn Vinh Chúa:  Vì Ai  (Việt) (23:02)
 • Thánh Ca: Kính Ngợi Chúa Jesus (27:30)
 • Nghi Thức Tiệc Thánh (28:56)
 • Thánh Ca: Kìa Dòng Suối Thiêng (34:35)
 • Tín Hữu Dự Tiệc Thánh (36:53)
 • Tuyên Xưng Đức Tin (41:00)
 • Thánh Ca Tất Lễ (41:30)
 • Chúc Phước (41:50)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top