Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc: Hồn Ngợi Khen Chúa

Chương Trình Thánh Nhạc: Hồn Ngợi Khen Chúa

Chương Trình Thánh Nhạc: Hồn Ngợi Khen Chúa
Thời gian: 19:15 – 21:15 Thứ Bảy ngày 09/11/2013
Địa điểm:  Hội Thánh Tin Lành Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
Video credit: www.hoithanh.com

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top