Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Giáng Sinh Đấng Cứu Thế (2023) – Viện Thánh Kinh Thần Học

Chương Trình Giáng Sinh Đấng Cứu Thế (2023) – Viện Thánh Kinh Thần Học

Chủ đề: Đấng Cứu Thế
Câu gốc:
“Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:11
Diễn giả: Mục sư Mã Phúc Hiệp
Địa điểm: Viện Thánh Kinh Thần Học – Sài Gòn
7:00 pm 9/12/2023

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top