Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Bình An Dưới Đất

Chương Trình Thánh Nhạc Giáng Sinh: Bình An Dưới Đất

Chương Trình Giáng Sinh: Bình An Dưới Đất
Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự
Thời gian: 7:00 pm – Thứ Bảy 18/12/2021

“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình-an dưới đất, ân-trạch cho loài người!” (Kinh Thánh, sách Lu-ca 2:14)

Thư Viện  Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top