Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Chuyện Tích Giáng Sinh – Phần 5

Chuyện Tích Giáng Sinh – Phần 5

SimeonandAnna

Lễ Cắt Bì Và Ðặt Tên

Tám ngày trôi qua, lễ cắt bì cho Hài Nhi được tiến hành; Hài Nhi được gọi là Jesus, theo tên thiên sứ đã đặt trước khi Hài Nhi được thai dựng trong lòng mẹ.

Lễ Dâng Hài Nhi

Khi những ngày thanh tẩy theo luật Moses đã mãn, họ đem Hài Nhi lên Jerusalem để hiến dâng cho Đức Chúa Trời, như Luật Pháp của Chúa đã chép: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.”

Lúc đó, họ cũng dâng một của lễ vật theo Luật Pháp của Chúa đã định là “Một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con.”

Simeon Ca Ngợi Chúa

Lúc ấy, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là một người công chính, có lòng tin kính nhiệt thành, luôn trông mong Đấng Giải Cứu dân Israel xuất hiện. Thánh Linh của Chúa ngự trên Simeon.

Simeon được Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không chết trước khi trông thấy Ðấng Christ do Đức Chúa Trời sai đến.  Theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, Simeon vào đền thờ nhằm lúc cha mẹ của Hài Nhi Jesus đem Ngài đến đền thờ để thực hiện những thủ tục theo Luật Pháp quy định.  Simeon bồng Hài Nhi trên tay và ca ngợi Ðức Chúa Trời:

“Lạy Chúa! Theo như lời Ngài đã hứa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi dân tộc; là ánh sáng soi đường cho những dân ngoại và là vinh quang của Israel, dân Ngài.”

Joseph và Mary ngạc nhiên về những lời Simeon nói về Hài Nhi.  Simeon chúc phước cho họ và nói với Mary, mẹ Ngài: “Đứa trẻ nầy sẽ là cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp ngã hay trỗi dậy, sẽ là biểu tượng bị chống đối, và sẽ khiến những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm xuyên thấu vào lòng.”

Nữ Tiên Tri Anna Ca Tụng Chúa

Lúc ấy cũng có nữ tiên tri Anna, con gái của Phanuel, thuộc chi tộc Asher, tại đó. Bà đã cao tuổi. Sau khi kết hôn, bà sống với chồng được bảy năm rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ nhưng cứ ở đó kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm.

Ngay lúc đó, bà đến, ca ngợi Ðức Chúa Trời, và giới thiệu Hài Nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Jerusalem.


Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 2:21-38

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top