Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh – Phần 3

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh – Phần 3

Nativity

Ðức Chúa Jesus Giáng Sinh

Lúc ấy, Ceasar Augustus, hoàng đế La Mã, ra chiếu chỉ truyền lịnh kiểm tra dân số trong toàn đế quốc.  Ðây là cuộc kiểm tra dân số đầu tiên được thực hiện khi Quirinius làm thống đốc xứ Syria.  Mọi người phải trở về nguyên quán để khai hộ tịch.

Vì Joseph, thuộc hoàng tộc David, đang sống tại làng Nazareth xứ Galille; do đó, phải trở Bethlehem xứ Judea để khai hộ tịch cho chàng và Mary, là người đã đính hôn với chàng, đang mang thai.

Khi hai người đang ở đó thì ngày Mary sinh nở đã đến.  Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ – vì lữ quán không đủ chỗ ở.

Thiên Sứ Báo Tin Cho Mục Ðồng

Đêm hôm đó trong miền này có mấy người chăn đang ở ngoài đồng thức đêm canh giữ bầy chiên.  Một thiên sứ của Chúa thình lình xuất hiện; hào quang của Chúa chói lòa quanh làm họ kinh hãi.

Thiên sứ phán: “Ðừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin mừng, sẽ là niềm vui lớn cho muôn dân:  Hôm nay tại thành David, một Ðấng Giải Cứu đã sinh ra cho các ngươi; Ngài là Ðấng Christ, là Chúa. Ðây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài. Các ngươi sẽ gặp một Hài Nhi được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ.”

Thình lình có muôn vàn thiên binh hiện ra. Họ cùng vị thiên sứ đó trỗi tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời:

“Vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời chí cao.
Bình an giữa những người được ơn trên trần thế.”

Sau khi các thiên sứ lìa họ về trời, những người chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta hãy đến Bethlehem để xem việc vừa xảy ra mà Chúa đã cho chúng ta biết.”  Họ vội vàng lên đường; họ tìm được Mary, Joseph, và gặp Hài Nhi đang nằm trong máng cỏ.

Khi thấy vậy, họ thuật lại những điều họ đã được thông báo về Hài Nhi.  Ai nghe những người chăn chiên thuật lại như thế cũng đều kinh ngạc; còn Mary thì ghi nhớ những lời ấy và suy gẫm trong lòng.

Những người chăn chiên trở về, tôn vinh và ca ngợi Ðức Chúa Trời về những gì họ đã nghe và thấy, đúng y như họ đã được báo tin.

SimeonandAnna

Lễ Cắt Bì Và Ðặt Tên

Tám ngày trôi qua, lễ cắt bì cho Hài Nhi được tiến hành; Hài Nhi được gọi là Jesus, theo tên thiên sứ đã đặt trước khi Hài Nhi được thai dựng trong lòng mẹ.

Lễ Dâng Hài Nhi

Khi những ngày thanh tẩy theo luật Moses đã mãn, họ đem Hài Nhi lên Jerusalem để hiến dâng cho Đức Chúa Trời, như Luật Pháp của Chúa đã chép: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được biệt riêng ra thánh cho Chúa.”

Lúc đó, họ cũng dâng một của lễ vật theo Luật Pháp của Chúa đã định là “Một cặp chim gáy hoặc hai chim bồ câu con.”

Simeon Ca Ngợi Chúa

Lúc ấy, tại Jerusalem có một người tên là Simeon. Ông là một người công chính, có lòng tin kính nhiệt thành, luôn trông mong Đấng Giải Cứu dân Israel xuất hiện. Thánh Linh của Chúa ngự trên Simeon.

Simeon được Thánh Linh mặc khải cho biết ông sẽ không chết trước khi trông thấy Ðấng Christ do Đức Chúa Trời sai đến.  Theo sự dẫn dắt của Ðức Thánh Linh, Simeon vào đền thờ nhằm lúc cha mẹ của Hài Nhi Jesus đem Ngài đến đền thờ để thực hiện những thủ tục theo Luật Pháp quy định.  Simeon bồng Hài Nhi trên tay và ca ngợi Ðức Chúa Trời:

“Lạy Chúa! Theo như lời Ngài đã hứa, bây giờ xin cho tôi tớ Ngài qua đời bình an bởi vì chính mắt con đã thấy ơn cứu rỗi của Ngài mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi dân tộc; là ánh sáng soi đường cho những dân ngoại và là vinh quang của Israel, dân Ngài.”

Joseph và Mary ngạc nhiên về những lời Simeon nói về Hài Nhi.  Simeon chúc phước cho họ và nói với Mary, mẹ Ngài: “Đứa trẻ nầy sẽ là cớ cho nhiều người trong dân Israel vấp ngã hay trỗi dậy, sẽ là biểu tượng bị chống đối, và sẽ khiến những tư tưởng thầm kín trong lòng họ được lộ ra. Còn chính cô, cô sẽ đau đớn như bị một thanh gươm xuyên thấu vào lòng.”

Nữ Tiên Tri Anna Ca Tụng Chúa

Lúc ấy cũng có nữ tiên tri Anna, con gái của Phanuel, thuộc chi tộc Asher, tại đó. Bà đã cao tuổi. Sau khi kết hôn, bà sống với chồng được bảy năm rồi ở góa, đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ nhưng cứ ở đó kiêng ăn, cầu nguyện, và phụng sự Chúa cả ngày lẫn đêm.

Ngay lúc đó, bà đến, ca ngợi Ðức Chúa Trời, và giới thiệu Hài Nhi cho mọi người đang trông đợi sự giải cứu Jerusalem.

 


Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 2:1-20
Lu-ca 2:21-38

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top