Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh – Phần 1

Chuyện Tích Chúa Giáng Sinh – Phần 1

jm_200_NT2.pd-P17.tiff

Chương 1

Nguồn Gốc

Đức Chúa Jesus có từ ban đầu.  Từ nguyên thủy, Đức Chúa Jesus ở cùng Đức Chúa Trời vì Ngài là Đức Chúa Trời.  Đức Chúa Jesus đã sáng tạo vạn vật; mọi vật trong vũ trụ đều do tay Chúa tạo nên.

Đức Chúa Jesus là sự sống; sự sống là ánh sáng cho nhân loại.  Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối nhưng bóng tối không áp đảo được ánh sáng.

Đã có nhiều ký thuật về cuộc đời Đức Chúa Jesus dựa trên những nhân chứng từ ban đầu và những người rao truyền Lời Chúa được phổ biến giữa chúng ta.  Tôi đã sưu khảo lại mọi chi tiết, sắp xếp lại cách trật tự, để gởi đến bạn bản tường thuật này nhằm giúp bạn biết chắc rằng những điều mình đã học là chính xác.

Chuẩn Bị Sứ Giả Cho Chúa

Câu chuyện bắt đầu với một vị thượng tế Do Thái giáo tên là Zacharias sống vào thời Herod làm vua xứ Judea.   Zacharias thuộc dòng họ Abijah, còn vợ ông là Elizabeth, thuộc dòng dõi Aaron.  Cả hai là những người công chính trước mặt Chúa, họ vâng giữ mọi giới luật và mạng lệnh của Chúa cách trọn vẹn.  Tuy nhiên, ông bà không có con.

Một ngày kia, đến lượt Zacharias thi hành trách nhiệm tư tế của mình trong đền thờ; và ông được chọn – theo lối bốc thăm – để vào dâng hương trong đền thánh.  Lúc dâng hương, khi hội chúng đang cầu nguyện bên ngoài, có một thiên sứ của Chúa xuất hiện đứng bên phải bàn thờ nơi Zacharias dâng hương.  Thấy thiên sứ, Zacharias kinh hoảng, nhưng thiên sứ nói với ông:

“Zacharias – Đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm.  Vợ ngươi, Elizabeth, sẽ sanh cho ngươi một con trai, và ngươi hãy đặt tên bé trai đó là John.  Ngươi sẽ vui mừng hớn hở và nhiều người sẽ hoan hỉ khi nó chào đời; bởi vì nó sẽ được Chúa trọng dụng.  Con ngươi sẽ không được uống rượu hay những thức uống làm cho say, vì nó đã được đầy dẫy Thánh Linh từ trong lòng mẹ.  Nó sẽ khiến nhiều người Do Thái quay về với Đức Chúa Trời của họ.  Nó sẽ sống trước mặt Chúa với năng quyền và thần linh của Elijah, sẽ làm cho cha mẹ trở về với con cái, sẽ khiến những người vốn bất phục sự khôn ngoan công chính trở thành một dân sẵn sàng cho Chúa.”

Zacharias thưa với thiên sứ: “Việc này xảy ra thế nào được, vì tôi đã già và vợ tôi đã cao tuổi.”

Thiên sứ trả lời: “Ta là Gabriel.  Ta thường đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.  Ta được cử đến đây để nói chuyện với ngươi và loan báo tin vui này.  Vì ngươi không tin lời ta, ngươi sẽ bị câm không nói được cho đến khi những điều này xảy ra vào thời điểm của những việc đó.”

Lúc đó, dân chúng ở bên ngoài trông chờ Zacharias; họ ngạc nhiên vì ông ở trong đền thánh quá lâu.  Khi Zacharias trở ra, không nói được với họ,  họ nhận biết ông đã thấy một khải tượng trong đền thánh.  Zacharias ra dấu cho họ vì ông vẫn còn bị câm.

Sau khi thời hạn phục vụ tại đền thờ đã mãn, Zacharias trở về nhà mình.  Một thời gian sau, Elizabeth vợ ông thụ thai. Bà sống ẩn dật trong năm tháng.  Elizabeth đã nói:  “Đây là điều Chúa đã làm cho tôi.  Ngài đã đoái đến tôi và cất đi sự hổ nhục mà tôi gánh chịu giữa mọi người.”

Thiên Sứ Báo Tin Chúa Giáng Sinh

Một tháng sau, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến Nazareth, một làng nhỏ thuộc vùng Galilee, gặp một trinh nữ tên là Mary, là người đã đính hôn cùng một thanh niên thuộc dòng dõi vua David tên là Joseph.

Thiên sứ đến gặp, và nói với nàng: “Chúc mừng cô là người được ơn!  Chúa ở cùng cô.”  Nghe như thế, Mary bối rối không rõ lời chào ấy có ý nghĩa gì.

Thiên sứ nói với nàng: “Mary!  Đừng sợ, vì cô là người được đặc ân của Chúa.  Cô sẽ mang thai, sinh một con trai và cô sẽ đặt tên là Jesus.  Con trai đó rất cao quý, sẽ được xưng là Con của Đấng Tối Cao.  Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngai của David, tổ phụ Ngài.  Ngài sẽ trị vì nhà Jacob đời đời.  Vương quốc của Ngài trường tồn mãi mãi.”

Mary thưa với thiên sứ: “Làm sao việc ấy có thể xảy ra, vì tôi là một trinh nữ?”

Thiên sứ nói với nàng: “Ðức Thánh Linh sẽ ngự trên cô, và quyền năng của Ðấng Tối Cao sẽ phủ che cô. Vì thế Con Thánh sinh ra sẽ được gọi là Con Ðức Chúa Trời.  Elizabeth, bà con của cô, đang mang thai một trai trong tuổi già. Bà ấy vốn có tiếng là hiếm muộn mà nay đã mang thai được sáu tháng rồi; bởi vì chẳng có việc gì Ðức Chúa Trời không thể làm.”

Mary thưa: “Tôi là tớ gái của Chúa! Xin điều ấy xảy đến cho tôi như lời ngài truyền.”

Sau đó thiên sứ rời khỏi Mary.

Mary Thăm Elizabeth

Vài ngày sau, Mary vội lên đường đến một thành trong vùng đồi núi xứ Judea, vào nhà Zacharias để chúc mừng Elizabeth.  Khi Elizabeth nghe tiếng chào của Mary, thai nhi trong lòng bà nhảy lên.

Elizabeth được đầy dẫy Ðức Thánh Linh, thốt lên: “Cô thật có phước giữa vòng phụ nữ! Thai nhi trong dạ cô cũng có phước!  Do đâu mà tôi có được vinh dự nầy, đó là được thân mẫu của Chúa đến thăm tôi?  Vừa khi tôi nghe tiếng cô chào, thai nhi trong bụng tôi đã nhảy lên mừng rỡ.  Phước cho người đã tin rằng Chúa sẽ làm ứng nghiệm những gì Ngài đã phán với mình.”

Bài  Tôn Ngợi Của Mary

Mary bèn nói:

“Tâm hồn tôi tôn ngợi Chúa. Tâm linh tôi vui mừng trong Ðức Chúa Trời, là Cứu Chúa của tôi;  vì Ngài đã đoái đến thân phận hèn mọn của tớ gái Ngài. Vì từ nay về sau, mọi thế hệ sẽ khen tôi là người được phước, vì Ðấng Toàn Năng đã làm những việc diệu kỳ cho tôi; Danh Ngài là thánh!

Ngài thương xót những người kính sợ Ngài từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ngài dùng tay Ngài thể hiện những việc quyền năng; Ngài dẹp tan những kẻ có tư tưởng kiêu ngạo trong lòng.

Ngài truất ngôi những kẻ thống trị, nhưng nâng đỡ những người khiêm nhường.

Ngài ban cho người đói được được đầy dẫy những điều tốt lành, và đuổi kẻ giàu về tay không.

Ngài giúp đỡ Israel tôi tớ Ngài và nhớ lại ơn thương xót của Ngài, như lời Ngài đã hứa với tổ phụ chúng ta, với Áp-ra-ham và dòng dõi của người mãi mãi.”

Mary ở lại với Elizabeth khoảng ba tháng, rồi trở về nhà mình.

 

 

 

 

Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:1-5; 11:25-16
Lu-ca 1:2-3
Lu-ca 1:5-25
Lu-ca 1:26-38
Lu-ca 1:39-45
Lu-ca 1:46-55

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top