Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Xin Đừng Bỏ Con

Xin Đừng Bỏ Con

hen_00

“Chúa ôi! Xin đừng bỏ con” (Thi-thiên 38:21)

Thông thường, chúng ta cầu xin Ðức Chúa Trời đừng lìa bỏ chúng ta trong lúc bị cám dỗ hay khi gặp thử thách; nhưng chúng ta lại quên là chúng ta cần cầu nguyện như vậy bất kỳ lúc nào.

Không có giờ phút nào trong đời sống – dầu thánh khiết đến đâu – chúng ta có thể làm gì mà không cần sự nâng đỡ của Chúa. Dầu trong ánh sáng hay giữa bóng tối, trong lúc tương giao hay khi bị cám dỗ, chúng ta cần cầu nguyện như nhau: “Chúa ôi! Xin đừng bỏ con.” “Xin Ngài nâng đỡ con thì con sẽ được bình an.”

Khi một em bé mới tập đi, lúc nào em bé ấy cũng cần người vú giúp đỡ. Chiếc tàu bị hoa tiêu bỏ mặc, sẽ lập tức lạc hướng. Chúng ta không thể làm được gì nếu không có ơn trên luôn giúp đỡ; vì vậy, lời cầu nguyện cho ngày hôm nay là như sau:

“Lạy Cha! Xin đừng lìa con. Xin đừng bỏ con cái Ngài, e con sẽ lọt vào tay kẻ thù chăng. Lạy Ðấng Chăn Chiên! Xin đừng lìa bỏ chiên Ngài, e nó sẽ lạc xa nơi an toàn của cả bầy chăng. Lạy Ðấng Làm Nông vĩ đại! Xin đừng bỏ bê cây Ngài đã trồng, e nó bị khô đi và chết chăng. “Chúa ôi! Xin đừng bỏ con” lúc nầy cũng như đừng lìa bỏ con bất kỳ lúc nào trong cuộc sống.

Xin đừng lìa con khi con vui vẻ, e nó thu hút tấm lòng con. Xin đừng bỏ con khi con đau buồn, e con lằm bằm nghịch cùng Ngài chăng. Xin đừng lìa con trong ngày con ăn năn, e con mất hy vọng được tha tội và sa vào tuyệt vọng chăng; cũng xin đừng lìa con trong ngày con có đức tin mạnh mẽ, e đức tin con sẽ thối hóa trở thành tự kiêu.

Xin đừng lìa con, vì nếu không có Ngài, con yếu đuối; nhưng có Ngài, con trở nên mạnh mẽ. Xin đừng lìa con vì nẻo đường con đi thật nguy hiểm và đầy cạm bẫy; con không thể nào tiến bước nếu không được Ngài hướng dẫn. Gà mẹ không bỏ con nó, xin Ngài che phủ con càng kín đáo hơn dưới cánh của Ngài và cho con được ẩn náu tại đó. “Lạy Chúa, xin đừng lìa xa con, vì hoạn nạn sắp đến gần, và vì không ai giúp đỡ con.”

Lạy Ðức Chúa Trời của sự cứu rỗi con! Xin chớ lìa con, chớ bỏ con.”

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày

Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
Thư Viện Tin Lành (2012)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top