Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Vì Yêu

Vì Yêu

Jesus_lostsheep_01 Y-sơ-ra-ên làm tôi để được vợ; và để được vợ, người đi chăn bầy (Ô-sê 12:13)

Lúc phân trần với La-ban, Gia-cốp đã mô tả nỗi cực khổ của mình như sau: “Hai mươi năm qua con sống với cha, con chưa hề đem về cho cha một con vật nào bị thú rừng xé xác; nếu có, chính con chịu bồi thường.  Cha cũng đòi luôn những con bị mất cắp vào ban ngày hay mất trộm vào ban đêm.  Con đã sống như vậy.  Ban ngày con chịu nắng thiêu, ban đêm con chịu giá buốt, mắt con không hề an giấc.”

Ðời sống của Cứu Chúa chúng ta dưới đất nầy còn khổ cực hơn. Ngài đã canh giữ tất cả chiên của Ngài cho đến lúc Ngài phúc trình lần chót rằng: “Trong số những người Cha đã giao cho con, không có một người nào bị thất lạc.”

Tóc Ngài đẫm sương, những lọn tóc Ngài thấm giọt sương khuya. Mắt Ngài không ngủ, vì trọn đêm Ngài cầu nguyện tranh đấu cho kẻ thuộc về Ngài. Có đêm Ngài phải cầu thay cho Phi-e-rơ; lần khác một người nào đó cần đến những giọt lệ cầu thay của Ngài. Không hề có một mục tử nào từng ngồi dưới bầu trời giá lạnh, ngước nhìn các vì sao, lại có thể thốt lên những lời than như chính Đức Chúa Jesus, bởi vì công việc khổ cực nhất của họ cũng không thể so sánh với những khổ đau mà Ngài gánh chịu.

Chúa chọn công tác phục vụ khắc nghiệt như vậy để Ngài được Tân Nương. “Núi giá lạnh cùng màn đêm chứng kiến những lời cầu nguyện nhiệt thành của Chúa. Sa mạc nóng hực hiểu rõ những cám dỗ, những trăn trở, và chiến thắng của Ngài.”

Thật thú vị khi chúng ta so sánh ý nghĩa thuộc linh của việc La-ban đòi tất cả những chiên mà ông đã trao vào tay Gia-cốp. Nếu chúng bị thú dữ xé xác, Gia-cốp phải bồi thường; nếu có con nào chết, Gia-cốp phải chịu trách nhiệm. Chẳng phải sự lao khổ của Đức Chúa Jesus đối với Hội Thánh Ngài là sự lao khổ của một người bị bắt buộc phải chịu trách nhiệm đưa tất cả các tín hữu vào tay Ðấng đã giao cho Ngài chăm sóc cách an toàn sao?

Hãy nhìn một Gia-cốp đang làm việc cực nhọc, bạn sẽ thấy hình ảnh tiêu biểu của Ðấng mà chúng ta đã đọc: “Ngài sẽ chăn bầy mình như người chăn chiên.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu Đính – 2014

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top