Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Vinh Quang Thuộc Về Chúa

Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng. A-men (Rô-ma 11:36)

“Vinh hiển cho Ngài đời đời” phải là niềm khát vọng duy nhất của người tin Chúa. Mọi mong ước khác phải là điều thứ yếu và lệ thuộc vào khát vọng nầy.

Người tin Chúa có thể mong ước được thịnh vượng trong công việc làm ăn, nhưng chỉ khi nào điều đó có thể giúp cho người ấy phát triển ước vọng “Vinh hiển cho Ngài đời đời”. Người ấy có thể ao ước được ban cho nhiều ân tứ, tài năng hơn, nhưng tất cả đều chỉ nhằm vào: “Vinh hiển cho Ngài đời đời” mà thôi. Nếu bạn vốn được thúc đẩy bằng bất cứ một động cơ nào khác hơn là cái nhìn duy nhứt vào vinh quang của Đức Chúa Jesus, bạn vẫn chưa hành động đúng như điều bạn phải làm.

Là người tin Chúa, bạn là của Ðức Chúa Trời và bởi Ðức Chúa Trời; vì vậy hãy sống cho Ðức Chúa Trời. Xin đừng để cho quả tim của bạn đập mạnh vì một lý do nào khác hơn là vì bạn yêu mến Ngài. Hãy để cho ước vọng ấy nung đốt linh hồn bạn; trở thành nền tảng cho mọi công trình mà bạn sẽ dấn thân vào; là động lực nâng đỡ của bạn mỗi khi lòng hăng say của bạn muốn nguội lạnh đi. Hãy xem Ðức Chúa Trời làm đối tượng duy nhứt của bạn. Hãy nương dựa vào đó khi bản ngã bắt đầu vùng dậy, khi lo buồn bắt đầu tấn công bạn.  Tuy nhiên, nếu Ðức Chúa Trời vốn là điều thỏa nguyện tối cao và là đối tượng duy nhất thì: “Dầu tình thương có ra lịnh cho tôi phải sống hay chết, mang đến cho tôi sự thoải mái hay đớn đau, thì đối với tôi, cả hai vẫn như nhau.”

Hãy để cho lòng ao ước muốn Ðức Chúa Trời được tôn vinh của bạn trở thành một ao ước cứ ngày càng phát triển. Bạn đã ca tụng Ngài lúc thanh xuân thì đừng cứ mãn nguyện với những lời ca tụng ấy mãi. Ðức Chúa Trời đã giúp bạn làm ăn được may mắn chăng? Vì Ngài đã ban cho bạn nhiều, hãy dâng lại cho Ngài càng nhiều hơn. Ðức Chúa Trời đã ban cho bạn nhiều kinh nghiệm chăng? Hãy ca tụng Ngài bằng một đức tin mạnh mẽ hơn việc bạn đã làm lúc ban đầu. Bạn được thêm tri thức chăng? Hãy ca hát càng du dương, êm ái hơn. Bạn được vui vẻ nhiều hơn trước chăng? Bạn vừa được bình phục sau một thời gian đau yếu, lo buồn của bạn đã trở thành niềm vui và an bình chăng? Hãy dâng lên cho Ngài nhiều giai khúc càng hơn. Hãy thêm lửa hồng và trầm hương vào lư hương ngợi ca của bạn. Trong đời sống thực tế của bạn, hãy tôn vinh Ngài. Hãy kết thúc bài ca tôn ngợi Chúa cao cả và ân điển của bạn bằng hai chữ A-men qua sự phục vụ và sự thánh khiết càng ngày càng gia tăng của chính bạn.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1973)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top