Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Vâng Lời

Vâng Lời

Sheep_01s

“Sự vâng lời tốt hơn sinh tế” (I Sa-mu-ên 15:22)

Sau-lơ được lệnh phải tận diệt dân A-ma-léc và bầy súc vật của họ. Nhưng thay vì làm như vậy, Sau-lơ đã tha cho vua của dân đó, đồng thời truyền cho dân chúng phải giữ những con bò và những con chiên tốt nhất. Khi bị chất vấn về hành động đó, vua tuyên bố là muốn giữ lại để dâng làm sinh tế cho Ðức Chúa Trời; nhưng Sa-mu-ên đã trả lời ngay cho Sau-lơ biết rằng những vật sinh tế không thể biện minh cho một hành động phản loạn trực tiếp.

Câu Kinh Thánh trước mặt chúng ta đáng được in bằng chữ vàng, treo lên trước mắt thế hệ đang thờ lạy hình tượng hiện tại, vốn rất thích sự thờ phượng với các hình thức lễ nghi theo ý riêng của mình nhưng không để ý đến những luật lệ của Ðức Chúa Trời. Hãy luôn ghi nhớ rằng: vâng giữ nghiêm nhặt những mạng lệnh của Chúa tốt hơn bất cứ một hình thức tôn giáo bên ngoài nào; và chăm chỉ nghe lời giáo huấn của Chúa tốt hơn việc dâng mỡ dê đực, hay bất kỳ báu vật nào trên bàn thờ của Chúa.

Nếu bạn không chịu giữ một mạng lịnh rất nhỏ mà Ðấng Christ đã truyền dạy các môn đệ Ngài, thì tôi xin bạn đừng trái lời Ngài như vậy nữa. Tất cả những gì bạn nói là dâng cho Chúa và tất cả các hành động tận tụy mà bạn đã thực hiện đều không được ban thưởng bởi vì sự không vâng lời.

Vâng lời, dầu là trong việc nhỏ nhất, vẫn tốt hơn lễ vật sinh tế rình rang đình đám. Xin đừng nói về các bản thánh ca truyền thống, những bộ áo lễ, hương liệu, cờ quạt sang trọng; điều đầu tiên Ðức Chúa Trời đòi hỏi nơi các con cái Ngài là sự vâng lời; và dầu bạn có thể xả thân để chịu đốt, tặng hết gia tài để nuôi kẻ nghèo, nhưng nếu bạn không lắng nghe những lời giáo huấn của Chúa, mọi hình thức bên ngoài đó đều không đem ích lợi gì đến cho bạn.

Dễ dạy như một em bé là một phước hạnh, nhưng người được dạy một bài học mà biết làm theo từng lời từng chữ, lại còn có phước hơn. Biết bao người lo trang điểm đền thờ, trang điểm người hầu việc Chúa của họ, nhưng lại không chịu vâng lời Ðức Chúa Trời! Hỡi linh hồn ta, đừng thông đồng với họ!

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top