Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Từ Trước Vô Cùng

Từ Trước Vô Cùng

Từ Trước Vô Cùng

Gốc tích của Ngài từ xa xưa, từ trước vô cùng (Mi-chê 5:2)

Đức Chúa Jesus đã đi trước dân sự Ngài với tư cách là người đại diện cho họ trước ngôi của Ðức Chúa Trời rất lâu trước khi họ xuất hiện trên thế gian này. Từ trước vô cùng, Ngài đã ký giao ước với Đức Chúa Cha rằng: Vì dân của Ngài, Ngài sẽ dùng huyết để trả cho huyết, nhận đau thương để trả đau thương, gánh chịu khổ não thay cho khổ não, chấp nhận chết để đền trả sự chết. Từ trước vô cùng Ngài đã hiến thân không than thở một lời. Từ vương miện trên đầu đến lòng bàn chân, huyết Ngài sẽ tuôn ra thành những giọt lớn. Người ta sẽ nhổ lên mặt, đâm Ngài, chế diễu Ngài, xé áo Ngài, Ngài sẽ bị đau đớn đè nặng cho đến chết.

Ngài đã thực hiện với tư cách Ðấng Bảo Toàn cho chúng ta từ trước vô cùng. Hỡi linh hồn ta! Hãy dừng lại và suy gẫm về điều lạ lùng đó! Chính ngươi cũng có gốc tích từ trước vô cùng trong thân vị của Đức Chúa Jesus. Không phải Đức Chúa Jesus chỉ yêu ngươi lúc ngươi được sinh ra đời, nhưng Ngài đã yêu thích con loài người trước khi chưa có một người nào xuất hiện. Ngài thường nghĩ về họ; từ đời đời cho đến đời đời, Ngài dành tình yêu của Ngài cho họ.

Hỡi linh hồn ta! Lẽ nào Ngài đã suy tính công cuộc cứu rỗi ngươi từ rất lâu rồi mà Ngài lại không hoàn tất? Lẽ nào từ trước vô cùng Ngài đã trù liệu mọi điều để cứu rỗi tôi mà bây giờ Ngài lại bỏ tôi? Tại sao! Lẽ nào Ngài đã bồng ẵm tôi trong tay Ngài như một viên ngọc quý mà bây giờ Ngài lại để tôi vuột khỏi những ngón tay của Ngài?  Lẽ nào Ngài đã chọn tôi từ trước khi núi non chưa sanh ra, trước khi các lòng biển sâu chưa được đào lên, rồi bây giờ Ngài lại bỏ tôi? Không thể thế được!

Tôi tin chắc rằng nếu Ngài không phải là Ðấng yêu thương bất biến, Ngài đã không yêu tôi lâu như vậy. Nếu Ngài sẽ dần dần chán bỏ tôi, chắc Ngài đã chán tôi từ rất lâu rồi. Nếu Ngài không yêu tôi bằng mối tình sâu như hỏa ngục và mạnh như sự chết, chắc Ngài đã xây khỏi tôi từ lâu. Ôi! Thật là một niềm vui trổi hơn tất cả những niềm vui vì tôi biết rằng tôi là cơ nghiệp đời đời không suy tàn của Ngài do Cha Ngài ban từ trước vô cùng, trước cả khi thế gian nầy được dựng nên! Tình yêu đời đời ấy sẽ là chiếc gối cho đầu của tôi đêm nay.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày (1972)
Nhà Xuất Bản Tin Lành Sài Gòn

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top