Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tương Giao Với Chúa

Tương Giao Với Chúa

Tương Giao Với Chúa

Kế đó, Ðức Chúa Jesus lên trên núi, đòi những người Ngài muốn, thì những người ấy đến kề Ngài (Mác 3:13)

Tại đây chúng ta nhận thấy quyền tể trị của Chúa. Những tấm lòng thiếu kiên nhẫn có thể băn khoăn bực tức vì họ không được kêu gọi vào những vị trí cao trọng nhất trong mục vụ, nhưng bạn đọc có thể vui mừng vì Đức Chúa Jesus đã gọi những người Ngài muốn. Nếu Ngài đặt tôi làm người canh giữ cửa cho nhà Ngài, tôi sẽ vui mừng ca ngợi Ngài vì ân điển Ngài đã cho phép tôi làm bất cứ việc gì để phục vụ Ngài.

Sự kêu gọi những người phục vụ Chúa đến từ trên cao. Lúc đó Đức Chúa Jesus đang ở trên núi cao – cao hơn rất nhiều so với thế giới về sự thánh khiết, nhiệt thành, yêu thương và quyền năng. Những người được Ngài gọi, phải lên núi để gặp Ngài, họ phải tìm cách đạt đến trình độ cao hơn mà Ngài đòi hỏi bằng cách luôn luôn sống trong mối tương giao với Ngài. Có thể là họ không đạt những đỉnh cao danh vọng của văn hóa truyền thống, không nổi bậc trong giới học giả, nhưng họ phải giống như Môi-se ở điểm là phải lên núi của Chúa và được tiếp xúc thân mật với Ðức Chúa Trời vô hình, nếu không thì họ không bao giờ thích hợp cho việc rao truyền tin lành bình an.

Đức Chúa Jesus đã đi tách ra để giữ mối thông công cao hơn với Ðức Chúa Cha; và chúng ta cũng cần đạt đến mức độ thông công y như vậy với Ðức Chúa Trời nếu chúng ta muốn đem phước hạnh đến cho đồng bào của mình. Cho nên, không có gì đáng ngạc nhiên là các sứ đồ được trang bị đầy quyền năng sau khi họ vừa từ trên núi – là nơi có Đức Chúa Jesus – trở xuống.

Sáng nay, chúng ta phải nổ lực tiến lên ngọn núi tương giao, để tại đó chúng ta được tấn phong vào công việc mà chúng ta được biệt riêng ra để phục vụ cả đời. Xin chúng ta đừng gặp mặt một người nào cả ngày nay nếu chúng ta chưa gặp Đức Chúa Jesus. Thì giờ dành riêng để gặp gỡ Chúa là những lợi ích phước hạnh. Chính chúng ta cũng sẽ đuổi quỉ và làm những việc phi thường nếu chúng ta xuống núi để bước vào thế gian sau khi đã thắt lưng bằng năng lực thiên thượng mà chỉ có một mình Ðấng Christ mới có thể ban cho chúng ta. Nếu chưa được trang bị bằng các vũ khí thiên thượng mà lại tiến ra mặt trận của Chúa thì thật vô ích.

Chúng ta phải gặp Đức Chúa Jesus, đó là điều cần yếu. Chúng ta sẽ trì hoãn mãi tại ngôi thi ân cho đến khi nào Ngài tự tỏ mình ra cho chúng ta – là điều Ngài chẳng bao giờ làm đối với thế gian – và cho đến khi mà chúng ta có thể thật sự nói rằng: “Chúng tôi đã ở với Ngài trên Núi Thánh.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top