Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tương Giao Với Chúa

Tương Giao Với Chúa

NangMai

Anh yêu, … chúng mình hãy ra đồng… xem thử nho đã nứt lộc, hoa đã nở và thạch lựu đã trổ bông hay chưa? (Nhã-ca 7:11,12)

Hội Thánh sắp bắt tay vào việc lao tác và muốn Chúa cùng hợp tác. Hội Thánh không nói: “Ta sẽ đi,” mà nói “Chúng ta hãy đi.” Khi có Chúa Giê-xu bên cạnh thì công việc chúng ta làm thật phước hạnh biết bao!

Công việc của những người thuộc về Ðức Chúa Trời là chăm sóc những cây nho của Ngài. Cũng như tổ tiên của loài người, chúng ta được đặt vào vườn của Chúa để trở thành người hữu dụng; vì vậy, chúng ta hãy ra đồng.

Hãy chú ý là khi Hội Thánh có tinh thần đúng đắn, thì trong mọi công việc, Hội Thánh đều mong muốn được tương giao với Ðấng Christ. Nhiều người tưởng rằng họ không tích cực phục vụ Chúa nhưng vẫn được thông công với Ngài: họ đã lầm. Dĩ nhiên, chúng ta rất dễ lãng phí những sinh hoạt nội tâm, dồn vào những sinh hoạt ngoại tại, rồi đến than phiền như tân nương rằng: “Họ đặt tôi coi giữ vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.” Tuy nhiên, không có lý do gì để cho việc này xảy ra trừ khi bạn là người dại dột và chểnh mảng.

Chắc chắn, một người tự xưng là tín hữu có thể không làm gì cả vẫn tăng trưởng, mà không có sức sống thuộc linh, y như những người bận rộn nhất. Ma-ri không được khen vì cứ ngồi lì một chỗ nhưng vì cô ta đã ngồi dưới chân Chúa. Cũng vậy, những người tin Chúa không thể được khen tặng vì bỏ bê nhiệm vụ, viện cớ rằng họ cần được thông công  riêng tư với Chúa Giê-xu: điều đáng khen không phải là ngồi, nhưng là ngồi dưới chân Chúa.

Ngược lại, đừng bao giờ nghĩ rằng hành động tự nó là tội ác; đó là một phước hạnh lớn lao, là phương tiện giúp chúng ta nhận ân điển của Chúa. Phao-lô gọi việc ông được phép truyền giảng Tin Lành là một ân huệ; và mọi hình thức phục vụ của người tín đồ Ðấng Christ đều có thể trở thành một phước hạnh cho cá nhân nào dấn thân vào.

Những người được thông công nhiều nhất với Ðấng Christ không phải là những người ẩn dật hay là kẻ ẩn tu, là những người có rất nhiều thì giờ rỗi rảnh – nhưng là những người làm việc không mệt mỏi, chấp nhận lao khổ để phục vụ Chúa; và trong khi làm việc nặng nhọc như vậy vẫn có Đức Chúa Giê-xu ở bên cạnh, khiến họ trở thành những người cùng làm việc với Ðức Chúa Trời.

Hãy nhớ điều này: Bất cứ việc gì chúng ta phải làm cho Đức Chúa Giê-xu mà chúng ta có thể làm, hãy làm trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top