Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tương Giao Với Chúa

Tương Giao Với Chúa

NangMai

Anh yêu, … chúng mình hãy ra đồng… xem thử nho đã nứt lộc, hoa đã nở và thạch lựu đã trổ bông hay chưa? (Nhã-ca 7:11,12)

Hội Thánh sắp bắt tay vào làm việc, và muốn Chúa cùng hợp tác; Hội Thánh không nói: “Ta sẽ đi,” mà nói “Chúng ta hãy đi.” Khi có Đức Chúa Jesus ở bên cạnh thì công việc mà chúng ta làm được phước hạnh biết là dường nào!

Công việc của những người thuộc về Ðức Chúa Trời là chăm sóc những cây nho của Ngài. Giống như tổ phụ của loài người, chúng ta được đặt vào trong vườn của Chúa để trở thành những người hữu dụng; vì vậy, chúng ta hãy ra đồng.

Hãy chú ý đến một điều đó là khi Hội Thánh có một tinh thần đúng đắn, thì trong mọi công việc Hội Thánh đều mong muốn được tương giao với Ðấng Christ. Nhiều người tưởng rằng họ không tích cực phục vụ Chúa nhưng vẫn được thông công với Ngài: họ đã lầm. Dĩ nhiên, ngược lại chúng ta cũng rất dễ dàng lãng phí những sinh hoạt nội tâm, dồn hết vào cho những sinh hoạt ngoại tại, và rồi đến than phiền như tân nương rằng: “Họ đặt tôi coi giữ vườn nho, còn vườn nho riêng của tôi, tôi không coi giữ.” Tuy nhiên, không có lý do gì để cho việc này xảy ra, chỉ trừ khi nào bạn là một người dại dột và chểnh mảng.

Chắc chắn, một người tự xưng là tín hữu có thể không làm gì mà cả vẫn tăng trưởng, nhưng người đó  không có sức sống thuộc linh, giống y như những người bận rộn nhất. Ma-ri không được khen bởi vì cứ ngồi lì một chỗ, nhưng là vì cô ta đã ngồi dưới chân của Chúa. Cũng vậy, những người tin Chúa không thể được khen tặng vì bỏ bê nhiệm vụ, và viện cớ rằng họ cần được thông công  riêng tư với Đức Chúa Jesus: Điều đáng khen không phải là ngồi, nhưng là ngồi dưới chân của Chúa.

Ngược lại, đừng bao giờ nghĩ rằng hành động làm việc tự nó là tội; đó là một phước hạnh lớn lao, là phương tiện giúp chúng ta nhận ân điển của Chúa. Phao-lô đã gọi việc ông được phép truyền giảng Tin Lành là một ân huệ – và mọi hình thức phục vụ của người tín đồ Ðấng Christ đều có thể trở thành một phước hạnh cho cá nhân nào biết dấn thân vào.

Những người được thông công nhiều nhất với Ðấng Christ không phải là những người ẩn dật hay là kẻ ẩn tu, là những người có rất nhiều thì giờ rỗi rảnh – nhưng là những người làm việc không mệt mỏi, chấp nhận lao khổ để phục vụ Chúa; và trong khi làm việc nặng nhọc như vậy vẫn có Đức Chúa Jesus ở bên cạnh, khiến họ trở thành những người cùng làm việc với Ðức Chúa Trời.

Hãy nhớ điều này: Bất cứ việc gì chúng ta phải làm cho Đức Chúa Jesus mà chúng ta có thể làm, hãy làm trong mối tương giao mật thiết với Ngài.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top