Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tức Thì Theo Ngài

Tức Thì Theo Ngài

Ben Ghe

Tức thì, hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài (Mác 1:18)

Lúc Si-môn và Anh-rê nghe tiếng gọi của Đức Chúa Giê-xu, họ lập tức vâng lời mà không lưỡng lự. Nếu chúng ta luôn thực hành đúng lúc, với tinh thần sốt sắng, tất cả những gì chúng ta nghe, hoặc làm ngay vào dịp tiện đầu tiên; việc chúng ta tham dự vào ân điển của Chúa, cũng như việc đọc những sách vở tốt, sẽ không bao giờ không đem lại sự phong phú cho cuộc sống tâm linh của chúng ta.

Người nào ăn ngay bánh mình muốn ăn thì sẽ không bị mất phần; cũng vậy ai thực hành ngay giáo lý mình vừa học sẽ chẳng bao giờ bị mất đi những lợi ích do giáo lý ấy đem đến. Phần lớn độc giả, thính giả từng được cảm động sâu xa, quyết định sẽ sửa mình; nhưng tiếc thay, ý định ấy chỉ bừng nở mà không đậu, và do đó, không mang lại kết quả gì. Họ chờ đợi, do dự, rồi quên đi; chờ đến khi – như nước trong ao đông đặc vào những đêm băng giá – để sáng hôm sau khi mặt trời mọc thì tan ra, và đến một lúc nào đó lại bị đông đặc nữa. Cái ngày mai tai hại đó đã giết chết biết bao ước nguyện tốt đẹp; nó là lò sát sinh giết những ý định còn trinh nguyên.

Chúng tôi mong quyển sách Lời Sống Hằng Ngày nầy sẽ không trở thành vô ích, nên đã cầu nguyện cho độc giả sẽ không chỉ là người đọc mà thôi nhưng sẽ là người áp dụng những lời đã đọc. Thực hành lẽ thật là cách đọc hữu hiệu hơn hết. Nếu độc giả cảm thấy có một bổn phận nào phải làm khi đọc những trang sách nầy, xin quý vị hãy vội vàng làm xong những điều ấy trước khi ánh sáng thánh đó lìa khỏi lòng mình. Người ấy hãy bỏ chài lưới, tất cả những gì đang có, ngay lập tức; và đừng chống lại tiếng gọi của Chúa. Ðừng nhường chỗ cho ma quỉ bằng sự trì hoãn. Hãy vội vàng khi còn cơ hội và làm cách sinh động là sự kết hợp vui thỏa.

Ðừng bị mắc bẫy do chính mình giăng ra, nhưng phải bứt khỏi mạng lưới của trần gian, ra đi nơi vinh quang đang gọi bạn. Thật phước hạnh cho tác giả khi thấy độc giả quyết định thực hiện những điều được hướng dẫn: sự thu hoạch của tác giả sẽ trăm lần hơn, và vị Thầy của tác giả sẽ được vinh quang hơn.

Đẹp ý Chúa! Xin điều đó sẽ là phần thưởng cho chúng con qua những bài suy gẫm ngắn ngủi và những lời gợi ý vội vàng nầy. Lạy Chúa! Xin ban điều đó cho đầy tớ Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top