Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Trách Nhiệm Với Người Thân

Trách Nhiệm Với Người Thân

AndrewPeter

Trước hết người gặp anh mình là Si-môn (Giăng 1:41)

Đây là một gương mẫu tuyệt vời trong mọi phương diện về một đời sống thuộc linh sung mãn.

Ngay khi một người gặp Đấng Christ, người ấy liền bắt đầu đi tìm những người khác. Tôi không tin rằng bạn đã nếm được mật ngọt của Tin Lành nếu bạn chỉ thưởng thức mật ấy một mình. Ân điển chân thật chấm dứt mọi tình trạng độc quyền về phương diện tâm linh.

Trước hết, Anh-rê đi tìm anh mình là Si-môn và rồi những người khác nữa. Mối quan hệ giữ một vai trò quan trọng trong những nổ lực cá nhân chứng đạo đầu tiên của chúng ta. Anh-rê đã hành động rất đúng khi bắt đầu đi tìm Si-môn.

Tôi nghi ngờ không rõ có người tin Chúa nào chỉ lo phát sách chứng đạo tại nhà của những người khác mà không thực hiện tốt việc phát sách chứng đạo tại gia đình của mình; hoặc những người thích dâng mình phục vụ cho những nhu cầu cần thiết tại hải ngoại trong khi đó lại thờ ơ đối với nhu cầu hữu ích thuộc lãnh vực đặc biệt của họ tại quốc nội.

Bạn có thể được kêu gọi, hay không được kêu gọi, đi truyền đạo cho dân chúng tại một địa phương đặc biệt nào đó, nhưng chắc chắn là bạn có được kêu gọi để lo cho những người giúp việc, cho những bà con và những người quen biết của bạn. Hãy bắt đầu hành đạo ngay tại nhà mình.

Các thương gia thường xuất cảng những sản phẩm tốt nhất – nhưng người tin Chúa không nên làm như vậy. Người ấy có thể nói về những hương vị tuyệt vời nhất tại bất kỳ nơi đâu, nhưng phải thể hiện sự chăm sóc để đem lại những kết quả ngon ngọt nhất của đời sống tâm linh, và làm một nhân chứng tại gia đình mình.

Lúc Anh-rê đi tìm Si-môn, có lẽ ông không hề tưởng tượng rằng Si-môn sẽ trở thành một nhân vật lừng danh như thế nào. Theo tất cả những gì chúng ta có thể thu thập từ thánh sử thì một mình Si-môn Phi-e-rơ có thể bằng mười Anh-rê; tuy nhiên Anh-rê là người đã được Chúa dùng để đưa Si-môn đến với Ngài. Bạn có thể kém tài năng, nhưng bạn có thể là phương tiện đưa đến với Chúa một người, mà người đó sẽ nổi tiếng trong ân tứ và phục vụ Chúa.

Bạn thân mến! Bạn có lẽ biết rất ít về những khả năng trong cuộc đời của mình. Tuy nhiên, bạn có thể nói một lời với một em bé, và từ em bé ấy, có thể tiềm ẩn một tấm lòng cao thượng sẽ thúc giục Hội Thánh của Chúa trong những năm sắp tới.

Anh-rê chỉ có hai tài năng nhưng ông đã tìm được Phi-e-rơ. Bạn hãy đi và làm theo như vậy.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org (2013)

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top