Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Hãy Tôn Ngợi Chúa

Hãy Tôn Ngợi Chúa

shepherds_in_the_fields_

Bọn chăn chiên trở về, làm sáng danh và ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe và thấy, y như lời đã báo trước cùng mình (Lu-ca 2:20)

Ðề tài mà họ ca ngợi là gì? Họ ngợi khen Ðức Chúa Trời về mọi điều mình đã nghe, về tin vui lớn là một Cứu Chúa vì họ đã ra đời. Chúng ta hãy noi gương những người chăn chiên: Chúng ta hãy hát lên một bài ca cảm tạ vì chúng ta đã được nghe về Đức Chúa Jesus và sự cứu rỗi của Ngài.

Họ cũng ngợi khen Chúa về mọi điều mình đã thấy. Có một giai điệu thật ngọt ngào – đó là những gì chúng ta đã kinh nghiệm, đã cảm nhận trong lòng, đã trở thành vật sở hữu của chúng ta –  những điều chúng ta đã thực hiện, liên hệ đến nhà Vua.

Nghe về Đức Chúa Jesus mà thôi thì chưa đủ: nghe có thể ví như việc chúng ta lên dây đàn hạc cầm, nhưng những ngón tay của đức tin sống động phải tạo ra những dòng nhạc. Nếu bạn đã thấy Đức Chúa Jesus bằng cái nhìn đức tin do Ðức Chúa Trời ban, xin đừng để cho những con nhện giăng tơ trên các dây đàn của bạn, nhưng hãy lớn tiếng ca ngợi ân điển cao cả đã cứu rỗi bạn, hãy chỗi dậy để hát thánh vịnh và trỗi khúc hạt cầm.

Một điểm khiến họ ca ngợi Ðức Chúa Trời là sự phù hợp giữa những điều họ nghe với những điều họ thấy. Xin chú ý đến phần chót của câu Kinh Thánh nầy: “y như lời đã báo trước cùng mình.” Bạn chẳng thấy là Phúc Âm đã thành tựu trong chính bạn đúng như Kinh Thánh đã chép sao? Chúa Jesus nói Ngài sẽ cho bạn an nghỉ – bạn chẳng hưởng sự bình an êm dịu nhất trong Ngài hay sao? Ngài bảo là bạn sẽ được vui vẻ, an ủi và nhận sự sống nhờ tin cậy Ngài – bạn không nhận được tất cả những điều ấy sao? Chẳng phải các đường lối Ngài là những đường lối vui mừng, các nẻo đường Ngài là những nẻo đường bình an sao? Chắc chắn bạn có thể cùng nói với Nữ hoàng Sê-ba rằng: “Tôi chỉ được nghe có phân nửa mà thôi.”

Tôi đã nhận biết Ðấng Christ thật ngọt ngào vượt quá tất cả những gì các đầy tớ Ngài đã nói. Tôi ngắm xem Chúa như họ mô tả, nhưng thật ra điều được mô tả chỉ là một bức tranh vụng về; vì Đức Vua, trong vẻ đẹp của Ngài, tỏa rạng vượt trên mọi vẻ đẹp mà chúng ta có thể suy tưởng. Thật vậy, những điều chúng ta thấy hoàn toàn phù hợp, nếu không nói là vượt xa, những gì mà chúng ta đã nghe.

Vì thế, hãy tôn vinh và ca ngợi Ðức Chúa Trời về một Cứu Chúa thật cao quí, thật thỏa nguyện.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 12/2012

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top