Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tôi Sẽ Thấy Đức Chúa Trời

Tôi Sẽ Thấy Đức Chúa Trời

Bible_37

Ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời (Gióp 19:26)

Xin chú ý đến điều mà do lòng tin thành kính, Gióp đã thấy trước: “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” Ông không nói: Tôi sẽ thấy các thánh, dầu chắc chắn rằng đó là một phước hạnh không lời nào mô tả cho hết; nhưng ông đã nói: “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” Không phải là tôi sẽ thấy những cánh cửa bằng ngọc châu, tôi sẽ thấy các vách thành bằng bửu thạch, tôi sẽ ngắm những mão miện bằng vàng, nhưng “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.” Ðó là tinh túy, là bản chất của thiên đàng, là niềm hy vọng hoan lạc của tất cả các tín hữu.

Hiện nay, họ thỏa nguyện được gặp Ngài qua đức tin. Họ thích chiêm ngưỡng Ngài trong sự tương giao, trong khi cầu nguyện; nhưng trên thiên đàng, họ sẽ thấy Ngài thật tỏ tường, không một áng mây ngăn cách; do đó, được ngắm nhìn Ngài y như Ngài vốn thực hữu, và sẽ được biến hóa để trở nên giống như Ngài. Được giống như Ðức Chúa Trời – chúng ta còn mong ước nào hơn.  Được ngắm Ðức Chúa Trời – chúng ta còn khao khát gì hơn nữa?

Có người đọc câu “Ngoài xác thịt tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời” và khám phá ra rằng câu nầy ám chỉ về Ðấng Christ – lúc Ngôi Lời trở nên xác thịt – và hiểu rằng những vinh quang tiềm ẩn của Ngài sẽ rạng rỡ thật huy hoàng trong đời sau. Dầu có đúng như thế hay không, điều chắc chắn là Ðấng Christ sẽ trở thành đối tượng cho chúng ta nhìn ngắm đời đời; cũng như chúng ta sẽ không cần đến một niềm vui nào khác ngoài ra việc được chiêm ngưỡng Ngài.

Đừng nghĩ rằng như vậy sẽ làm giới hạn tâm trí, nhưng đó là nguồn mạch của sự thỏa nguyện, một nguồn mạch vô hạn. Tất cả những bản thể của Ngài sẽ trở thành đối tượng của sự chiêm ngưỡng, và bởi vì Ngài vô hạn trong mọi điều cho nên không cần phải lo sợ điều nào sẽ vơi cạn. Những công việc của Ngài, những ân điển của Ngài, tình yêu của Ngài dành cho chúng ta, vinh quang của Ngài trong mọi mục đích, trong mọi hành động của Ngài sẽ trở thành một đề tài mới mẻ mãi mãi cho chúng ta. Vị tộc trưởng trông mong được nhìn thấy Ðức Chúa Trời như vậy là một niềm vui cho riêng mình: Ðấng mà chính tôi sẽ trông thấy, và mắt tôi sẽ ngắm nhìn Ngài, chứ không ai khác (Gióp 19:27). Hãy nghĩ đến chính bạn, được ngắm nhìn thực tại phước hạnh của thiên đàng “Mắt ngươi sẽ thấy Vua trong vẻ đẹp Ngài” (Ê-sai 33:17).

Những điều tươi sáng của trần gian và những đen tối mà chúng ta nhìn thấy sẽ phai tàn, nhưng tại đây ánh sáng sẽ không bao giờ mờ nhạt và vinh quang sẽ chẳng bao giờ phai tàn: “Tôi sẽ thấy Ðức Chúa Trời.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top