Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Đức Tin và Nếp Sống

Đức Tin và Nếp Sống

Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh
(Ga-la-ti 5:25)

Hai điều quan trọng trong niềm tin thánh khiết của chúng ta đó là sống bởi đức tin và bước đi bởi đức tin. Ai hiểu đúng hai điều nầy có thể nói là không xa địa vị làm thầy trong khoa thần học thực nghiệm bao nhiêu, bởi vì đó là hai điều chính yếu đối với một người tin Chúa. Bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một đức tin chân thật không đi kèm với niềm tin kính chân thật; mặt khác, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy một đời sống thánh khiết chân thật mà không đâm rễ từ đức tin sống động đặt trên sự công chính của Ðấng Christ. Khốn cho người nào tìm kiếm phần nầy mà không có phần kia!

Có một số người nuôi dưỡng đức tin mà quên đi sự thánh khiết; những người nầy có thể rất cao siêu trong niềm tin chính thống, nhưng họ sẽ bị kết án nghiêm nhặt, bởi vì họ bám chặt chân lý trong sự bất chính; và cũng có số người khác cố gắng theo đuổi sự thánh khiết trong cuộc sống; nhưng lại chối bỏ đức tin, như người Pha-ri-si thời xưa, mà Chúa đã từng bảo họ là “mồ mả tô trắng.”

Chúng ta phải có đức tin, bởi vì đó là nền tảng; chúng ta phải có sự thánh khiết của đời sống, bởi vì đó là cơ cấu được xây dựng bên trên. Trong ngày bão tố thì nền của một ngôi nhà có giúp ích gì được cho người ta? Người ta có núp trong đó được không? Người ta cần một ngôi nhà che chở mình, cũng như cái nền cho ngôi nhà ấy. Cũng vậy, chúng ta rất cần đến phần xây dựng bên trên của đời sống thuộc linh nếu muốn được an ủi trong ngày nghi ngờ. Nhưng đừng tìm cầu một đời sống thánh khiết nếu không có đức tin, vì làm vậy chẳng khác gì xây lên một ngôi nhà, nhưng nó không thể làm chỗ ẩn thân lâu dài được bởi vì nó không được lập nền trên vầng đá.

Hãy đặt đức tin và đời sống cùng với nhau, cả hai như hai vòm của một vòng cung, sẽ khiến cho sự tin kính của chúng ta trường tồn. Như ánh sáng và sức nóng đều xuất phát từ cùng một mặt trời, cả hai cũng đầy dẫy phước hạnh như vậy. Như hai cây trụ trong đền thờ, cả hai cùng tạo nên sự vinh quang và tráng lệ. Ðó là hai dòng nước lưu xuất từ nguồn ân điển; hai ngọn đèn thắp sáng ngọn lửa thánh; hai cây ô liu cùng được chăm sóc và tưới bằng bằng sự chăm sóc thiên thượng.

Lạy Chúa! Xin ban cho chúng con ngay hôm nay sự sống từ bên trong, rồi nó sẽ tự chiếu ra bên ngoài, để làm rạng danh Ngài.

Charles Spurgeon 

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)
 

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top