Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tình Yêu Diệu Kỳ

Tình Yêu Diệu Kỳ

Người có lấy một phụ nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ  (Dân 12:1)

Việc lựa chọn của Môi-se thật lạ nhưng sự chọn lựa của Ðấng vốn là một tiên tri như Môi-se, và còn lớn hơn ông nữa, lại còn kỳ lạ hơn!

Chúa chúng ta vốn xinh đẹp như hoa huệ, đã cưới một người tự nhận là đen vì mặt trời dọi nám. Các thiên sứ chắc phải vô cùng kinh ngạc vì Chúa Jesus lại đem lòng yêu thương những người nghèo khổ, hư mất, tội lỗi.

Mỗi tín hữu, một khi đã ý thức được tình yêu của Đức Chúa Jesus, chắc cũng phải ngạc nhiên vì tình yêu ấy đã được ban thật rời rộng cho một đối tượng không có gì xứng đáng để được như thế. Khi chúng ta biết mình vốn bất trung, âm thầm phạm tội, và có tấm lòng đen tối, chúng ta phải tan vỡ, chiêm ngưỡng với lòng tri ân về ân điển vô lượng và cao cả đó.

Đức Chúa Jesus phải tìm thấy lý do của tình yêu ấy ngay trong tấm lòng của Ngài; Ngài không thể nào tìm được điều đó nơi chúng ta, bởi vì nó không hề có tại đó. Từ ngày trở lại với Chúa, chúng ta vẫn còn đen, dầu ân điển Ngài đã từng biến chúng ta thành xinh đẹp.

Rutheford đã nói về chính ông, là điều mà mỗi chúng ta cũng phải nhận cho mỗi cá nhân chúng ta: “Mối liên hệ giữa Ngài với tôi đó là tôi đau ốm mà Ngài là vị Y Sĩ tôi đang cần đến. Nhưng than ôi, biết bao lần tôi đã chơi trò khinh suất với Ðấng Christ! Ngài buộc lại nhưng tôi mở ra; Ngài xây dựng nhưng tôi lại phá hoại; tôi gây gỗ với Ðấng Christ, và mỗi ngày, Ngài làm hòa với tôi đến hai mươi lần!”

Lạy Tân Lang dịu hiền và chung thủy của linh hồn chúng con! Xin tiếp tục công việc đầy ân huệ của Ngài để khiến chúng con trở nên giống như Ngài; cho đến khi nào Ngài sẽ trình diện chúng con là những người Ê-thi-ô-bi nghèo nàn, đáng thương cho chính Ngài: không vết, không nhăn, không chi giống như vậy.

Môi-se đã bị chống đối vì cuộc hôn nhân của ông; cả ông lẫn vợ ông đều bị người ta nhìn bằng đôi mắt ác cảm. Chúng ta có ngạc nhiên chăng nếu thế gian hư không nầy chống lại Đức Chúa Jesus và tân nương của Ngài, nhất là khi có những đại tội nhân trở lại tin Chúa? Bởi vì đây là điều bao giờ cũng là nền tảng cho những người Pha-ri-si chống đối: “Người nầy tiếp rước những kẻ có tội.”

Nguyên do của cuộc cải cọ xa xưa vẫn tái diễn: “Bởi vì người có lấy một người nữ Ê-thi-ô-bi làm vợ.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2013)

Tựa đề: Tình Yêu Giê-xu
Lời Việt: Mục sư Lê Vĩnh Thạch

“He had married an Ethiopian woman.” Numbers 12:1

Strange choice of Moses, but how much more strange the choice of him who is a prophet like unto Moses, and greater than he!

Our Lord, who is fair as the lily, has entered into marriage union with one who confesses herself to be black, because the sun has looked upon her. It is the wonder of angels that the love of Jesus should be set upon poor, lost, guilty men. Each believer must, when filled with a sense of Jesus’ love, be also overwhelmed with astonishment that such love should be lavished on an object so utterly unworthy of it. Knowing as we do our secret guiltiness, unfaithfulness, and black-heartedness, we are dissolved in grateful admiration of the matchless freeness and sovereignty of grace.

Jesus must have found the cause of his love in his own heart, he could not have found it in us, for it is not there. Even since our conversion we have been black, though grace has made us comely.

Holy Rutherford said of himself what we must each subscribe to—“His relation to me is, that I am sick, and he is the Physician of whom I stand in need. Alas! how often I play fast and loose with Christ! He bindeth, I loose; he buildeth, I cast down; I quarrel with Christ, and he agreeth with me twenty times a day!”

Most tender and faithful Husband of our souls, pursue thy gracious work of conforming us to thine image, till thou shalt present even us poor Ethiopians unto thyself, without spot, or wrinkle, or any such thing. Moses met with opposition because of his marriage, and both himself and his spouse were the subjects of an evil eye. Can we wonder if this vain world opposes Jesus and his spouse, and especially when great sinners are converted? for this is ever the Pharisee’s ground of objection, “This man receiveth sinners.” Still is the old cause of quarrel revived, “Because he had married an Ethiopian woman.”

Charles Spurgeon

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top