Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tình Yêu Của Chúa

Tình Yêu Của Chúa

 

Ta sẽ yêu họ vô điều kiện (Ô-sê 14:4)

Câu nầy là chính một hệ thống thần học thu gọn. Ai hiểu được ý nghĩa của nó là một thần học gia, và người nào thấu hiểu đầy trọn là bậc thầy chân chính trong dân Chúa.

Câu Kinh Thánh này tóm tắt sứ điệp tuyệt vời của sự cứu rỗi được ban cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng ta. Ý nghĩa câu ấy xoay quanh chữ vô điều kiện. Ðó là phương pháp thiên thượng, thích hợp, và tuyệt vời; qua đó tình yêu tuôn chảy từ thiên thượng xuống dương gian – một tình yêu tự nhiên tuôn tràn đến cho những người không xứng đáng, không mưu cầu hay tìm kiếm tình yêu ấy. Và dĩ nhiên, đó chính là cách duy nhất để Ðức Chúa Trời có thể yêu thương những người như chúng ta.

Câu Kinh Thánh trên đây là một đòn chí tử cho bất kỳ ý niệm nào về tính cách xứng đáng của loài người: “Ta sẽ yêu họ vô điều kiện.” Nếu chúng ta cần có một chút gì để xứng đáng với tình yêu đó thì Ngài đã không yêu chúng ta vô điều kiện; hay ít ra, sẽ làm giảm và hạn chế tính cách vô điều kiện.

Nhưng câu Kinh Thánh này đã xác định: “Ta sẽ yêu con vô điều kiện.” Chúng ta than phiền rằng: “Lạy Chúa! Lòng con cứng cỏi quá” “Ta sẽ yêu con vô điều kiện.”  “Nhưng con không cảm thấy cần Ðấng Christ như con muốn.” “Ta không yêu con vì con cảm thấy cần được yêu. Ta yêu con vô điều kiện” “Nhưng con không cảm thấy mình có tinh thần mềm mại như con muốn.” Hãy nhớ rằng tinh thần mềm mại không phải là một điều kiện, vì không có một điều kiện nào cả; giao ước của ân điển không có một điều kiện nào hết; cho nên chúng ta là những người không có điểm nào là xứng đáng, có thể bạo dạn nắm lấy lời hứa của Ðức Chúa Trời đã được dành cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài phán: “Ai tin Ngài sẽ không bị định tội.”

Thật là phước hạnh khi biết rằng ân điển của Ðức Chúa Trời được ban cho chúng ta vô điều kiện: bất kỳ lúc nào, không cần chuẩn bị, không cần xứng hợp, không cần tiền, không đòi giá! “Ta sẽ yêu họ vô điều kiện.”

Những dòng chữ này là lời khuyên mời những người sa ngã hãy trở về. Thật vậy, câu Kinh Thánh nầy đã được viết đặc biệt cho những người ấy: “Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của họ. Ta sẽ yêu họ vô điều kiện.”

Thưa bạn là người đã sa ngã! Mong rằng lòng khoan dung quảng đại của lời hứa nầy sẽ làm tan vỡ lòng bạn; và bạn sẽ trở lại, tìm cầu mặt người Cha mà bạn từng gây tổn hại.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top