Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Người Nầy Tiếp Kẻ Tội Lỗi

Người Nầy Tiếp Kẻ Tội Lỗi

Người Nầy Tiếp Kẻ Tội Lỗi

Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi (Lu-ca 15:2)

Xin chú ý đến sự hạ cố của sự kiện nầy. Người nầy – một nhân vật ngự trên tột đỉnh, cao hơn mọi người khác, một nhân vật thánh khiết, vô tội, không ô uế, và cách biệt với tội nhân – chính Người nầy lại tiếp kẻ có tội. Người nầy – Ðấng vốn là Ðức Chúa Trời đời đời chứ không phải ai khác, Ðấng mà khi xuất hiện các thiên sứ phải che mặt lại – chính Người nầy lại tiếp những kẻ tội lỗi.

Có lẽ cần phải có môi miệng của thiên thần mới mô tả được sự hạ cố vì tình thương đó. Nếu có ai trong chúng ta chịu đeo đuổi để tìm kẻ hư mất thì điều đó không có gì đáng ngạc nhiên, họ vốn là đồng loại của chúng ta; nhưng Ngài là Ðức Chúa Trời đã bị xúc phạm, lẽ ra phải chống lại những người đã vi phạm luật lệ Ngài, Ngài lại mặc lấy hình tôi tớ, để gánh tội cho nhiều người, và sẵn lòng tiếp rước kẻ gian manh nhứt trong đám người xấu xa – Thật là một điều kỳ diệu.

Người nầy tiếp những kẻ tội lỗi; tuy nhiên không phải là để họ cứ còn là tội nhân mãi, nhưng Ngài tiếp họ là để tha tội cho họ, xưng công chính cho họ, tẩy sạch lòng họ bằng lời thanh tẩy của Ngài, bảo tồn linh hồn họ bằng cách ban Ðức Thánh Linh ngự trị bên trong, cho họ có cơ hội phục vụ Ngài, ca tụng Ngài và được tương giao với Ngài. Ngài tiếp rước tội nhân vào tấm lòng đầy yêu thương của Ngài; Ngài cứu họ ra khỏi đống phân và nạm họ như những viên ngọc trên mão miện Ngài; Ngài kéo họ ra khỏi đống lửa như những nhánh củi đang cháy và giữ gìn họ như những lâu đài đắt giá của lòng thương xót Ngài.

Trong cái nhìn của Đức Chúa Jesus, không có gì quý giá hơn những tội nhân mà Ngài đã chết thay cho họ. Khi Chúa Jesus tiếp rước tội nhân, Ngài không dùng một chỗ để tiếp họ ở ngoài trời, không dùng một phòng tầm thường để tỏ lòng bác ái bố thí cho những kẻ ăn xin đi ngang qua, nhưng Ngài mở toang các khung cửa bằng vàng của tấm lòng đế vương của Ngài để trực tiếp đón tội nhân vào gặp chính Ngài. Thật vậy, Ngài đón nhận kẻ biết khiêm nhường ăn năn vào trong mối tương giao với chính Ngài, rồi khiến người ấy trở thành một chi thể của thân Ngài, của thịt Ngài, và của xương Ngài.

Thật chưa bao giờ có một cuộc tiếp đón tương tự! Sự kiện quan trọng đó vẫn còn chắc chắn tối nay: Ngài vẫn còn tiếp rước tội nhân. Nguyện Ðức Chúa Trời khiến tội nhân bằng lòng tiếp rước Ngài.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top