Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Thuộc Về Ngài

Thuộc Về Ngài

sheeps_01
Vì phần của Ðức Giê-hô-va là dân Ngài (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:9)

Họ thuộc về Ngài như thế nào?

Do sự lựa chọn tể trị của Ngài. Ngài đã chọn họ, đặt lòng yêu mến của Ngài trên họ. Ngài làm việc đó hoàn toàn không căn cứ vào bất cứ một điều thiện hảo nào nơi họ lúc đó, hay bất cứ một điều tốt lành nào Ngài đã thấy trước trong họ. Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, và đã ban cho một nhóm người để nhận sự sống đời đời; vì vậy, họ thuộc về Ngài do sự tuyển chọn vô điều kiện của Ngài.

Nhưng họ không thuộc về Ngài chỉ vì sự tuyển chọn mà thôi, nhưng còn vì sự mua chuộc nữa. Ngài đã mua họ, đã trả đến đồng tiền cuối cùng; do đó, không ai có thể tranh chấp với Ngài về quyền sở hữu. Sản nghiệp của Chúa đã được mua trọn vẹn, không phải bằng những vật có thể bị hủy hoại như bạc hoặc vàng, nhưng bằng huyết quý giá của Cứu Chúa Jêsus Christ.

Trong sản nghiệp của Ngài không có vật gì là phải trả góp; không ai có thể kiện tụng tranh giành chủ quyền, vì Ngài đã trả tiền công khai trước tòa án, và Hội Thánh đã được Ngài trả tự do vĩnh viễn. Hãy nhìn dấu huyết bôi trên tất cả những người đã được tuyển chọn, tuy mắt trần không thấy, nhưng Ðấng Christ biết rất rõ: “vì Chúa biết những người thuộc về Ngài.” Ngài không quên một ai đã được Ngài cứu chuộc giữa loài người; Ngài đếm kỹ những con chiên mà Ngài đã phó mạng sống cho; và cũng nhớ rất rõ Hội Thánh mà Ngài đã hiến thân mua chuộc.

Họ cũng thuộc về Ngài vì bị chinh phục. Trước khi chiếm được chúng ta, Ngài phải đánh trận gay go biết bao! Ngài đã bao vây lòng chúng ta lâu biết chừng nào! Biết bao lần Ngài đã kêu gọi chúng ta đầu hàng, nhưng chúng ta vẫn đóng kín cửa, vẫn củng cố các vách thành để phòng thủ chống lại Ngài. Chúng ta không nhớ giờ phút vinh quang mà Ngài đã chiếm lấy lòng ta bằng một trận bão sao? Lúc Ngài đặt thập tự giá Ngài vào vách thành để leo lên hàng rào phòng thủ của chúng ta, trồng trong đồn lũy chúng ta ngọn cờ nhuộm đỏ huyết của ơn thương xót vô sở bất năng của Ngài? Thật vậy, chúng ta chỉ là những tù binh bị Ngài chinh phục bằng tình yêu vô sở bất năng của Ngài.

Vì đã được tuyển chọn, mua chuộcchinh phục như vậy, quyền sở hữu của Ngài trên chúng ta vốn bất khả chuyển nhượng. Chúng ta vui mừng vì chúng ta chẳng bao giờ có thể là vật sở hữu của riêng mình; nhưng hằng ngày, chúng ta khao khát làm theo ý chỉ của Chúa, để chiếu ra vinh quang Ngài.

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành (2014)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top