Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Thưa Cha! Con Đã Phạm Tội

Thưa Cha! Con Đã Phạm Tội

Thưa cha! Con đã phạm tội (Lu-ca 15:18)

Chắc chắn những ai đã được Ðấng Christ dùng huyết quý giá của Ngài tẩy sạch tội lỗi thì không cần phải thú tội trước mặt Ðức Chúa Trời – là vị Quan Tòa – giống như trường hợp của một bị cáo hay của một phạm nhân; bởi vì Ðấng Christ đã cất đi vĩnh viễn mọi tội lỗi của họ theo pháp lý, khiến họ không còn đứng ở địa vị bị cáo nữa, nhưng đã được Con Yêu Dấu của Ngài tiếp nhận một lần đủ cả. Tuy nhiên, sau khi đã trở thành con cái, và rồi  phạm tội với tư cách con cái, hằng ngày lẽ nào người đó không ra mắt Cha Thiên Thượng của mình để xưng tội và nhìn nhận những lỗi lầm của mình hay sao?

Bản tánh tự nhiên dạy chúng ta rằng con cái lầm lỗi phải nhận tội với cha của họ ở dưới đất nầy, còn ân điển của Ðức Chúa Trời trong lòng dạy chúng ta rằng: Là những người tin Chúa, chúng ta cũng có bổn phận y như vậy đối với Cha của chúng ta ở trên trời. Mỗi ngày chúng ta đều phạm lỗi và không thể nào cảm thấy bình an nếu không được tha thứ mỗi ngày.

Nếu những tội lỗi mà tôi đã phạm với Ðức Chúa Cha, không được đem đến ngay để được thanh tẩy bởi quyền năng của Đức Chúa Jesus, thì điều gì sẽ xảy ra? Nếu tôi không cầu xin sự tha thứ và không được tẩy sạch những tội lỗi đã phạm đối với Cha của mình, tôi sẽ cảm thấy mình bị xa cách Ngài, tôi sẽ hoang mang về tình thương của Ngài với tôi; tôi sẽ run sợ trước mặt Ngài; tôi sẽ sợ phải cầu nguyện với Ngài. Tôi sẽ lần lần trở thành như một đứa con hoang đàng, tuy vẫn là con, nhưng đã lìa xa nhà cha của mình.

Tuy nhiên nếu với tấm lòng hối tiếc của một đứa con đã xúc phạm đến người Cha đầy khoan dung và yêu thương của mình, tôi cần đến với Ngài, thưa thật hết với Ngài, và  không chịu an tâm cho đến khi biết rằng mình đã được Cha của mình tha thứ. Và rồi tôi sẽ cảm thấy mình yêu mến Ðức Chúa Cha bằng một tình yêu thánh khiết, và sẽ đi suốt cuộc đời làm người tin Chúa của mình, không phải chỉ để được cứu nhưng được tận hưởng sự bình an ở trong Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ.

Có một sự khác biệt lớn lao giữa sự nhận tội như một phạm nhân. và việc nhận tội như một đứa con. Lòng của Ðức Chúa Trời là chỗ dành cho những người biết ăn năn thống hối. Chúng ta đã được tẩy sạch tội một lần đủ cả, nhưng chân chúng ta vẫn cần được tẩy rửa những vết nhơ do vẫn còn phải bước đi mỗi ngày với tư cách là con cái của Ðức Chúa Trời.

Charles Spurgeon
Lời Sống Hằng Ngày (1972)

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top