Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: Sứ Điệp Về Huyết Của Đức Chúa Jesus – The Message of The Blood of Jesus

Charles Stanley: Sứ Điệp Về Huyết Của Đức Chúa Jesus – The Message of The Blood of Jesus

Tựa đề: Sứ Điệp Về Huyết Của Đức Chúa Jesus
Message: The Message of The Blood of Jesus 
Diễn giả: Mục sư Charles Stanley
Kinh Thánh: I Phi-e-rơ 1

1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Ðức Chúa Jesus Christ, gởi đến những người được chọn, kiều ngụ rải rác tại Bông, Ga-la-ti, Cáp-pa-đốc, A-si và Bi-thi-ni 2. theo sự biết trước của Ðức Chúa Trời là Cha, nhờ sự thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh, để vâng phục và được rảy huyết của Ðức Chúa Jesus Christ. Nguyện ân điển và bình an gia tăng bội phần trên anh em.

3. Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, là Ðấng vì lòng nhân từ rất lớn của Ngài, đã tái tạo chúng ta để có một đời sống hy vọng, qua sự sống lại của Ðức Chúa Jesus Christ, rời khỏi sự chết, 4. để hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, và không phai tàn, đã được định sẵn trên các từng trời cho anh em, 5. là những người, nhờ đức tin, được quyền năng của Ðức Chúa Trời gìn giữ, để hưởng ơn cứu rỗi được sẵn sàng bày tỏ trong thời kỳ cuối cùng.

6. Anh em hãy vui mừng trong việc này, dù hiện tại, nếu cần, anh em phải chịu khổ ít lâu, với nhiều thử thách, 7. để đức tin được thử luyện của anh em quý hơn vàng đang bị thiêu chảy, để qua sự tinh luyện bằng lửa– nhận được sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện đến; 8. là Ðấng, dù chưa thấy, anh em yêu mến; là Đấng bây giờ chưa gặp mặt, anh em đang tin cậy Ngài với niềm hân hoan rạng ngời khôn tả, 9. vì đang nhận kết quả của đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn.

10. Về sự cứu rỗi nầy, các tiên tri đã tìm tòi, tra cứu, và báo trước về ân điển dành cho anh em; 11. tra cứu về phương cách hay thời điểm mà Thánh Linh của Ðấng Christ ở trong họ, đã tỏ cho họ biết; tiên đoán về sự thống khổ của Ðấng Christ, và những vinh hiển theo sau. 12. Điều đó được khải tỏ cho ai? Không phải cho họ, nhưng họ cung cấp những điều đó cho anh em; tức là những điều hiện nay được công bố cho anh em, bởi những người công bố Phúc Âm cho anh em, nhờ quyền năng Ðức Thánh Linh, Ðấng đã được phái xuống từ trời, là Đấng mà các thiên sứ ước ao được trông thấy.

13. Vậy hãy chuẩn bị tâm trí của anh em, hãy tỉnh táo, hãy đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ được mang đến cho anh em khi Ðức Chúa Jesus Christ hiện ra; 14. như những đứa con biết vâng lời, anh em đừng làm theo những đòi hỏi của dục vọng trước kia; 15. nhưng giống như Ðấng đã gọi anh em là thánh, anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách cư xử của mình, 16. bởi vì có lời chép: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh.”

17. Nếu anh em gọi Ðấng xét xử việc làm của mọi người một cách không thiên vị là Cha, hãy cư xử với lòng kính sợ trong thời gian lưu trú của mình, 18. hãy biết rằng anh em đã được chuộc khỏi nếp sống hư không do tổ tiên truyền lại, không bằng những thứ có thể hư nát như bạc hoặc vàng, 19. nhưng bằng huyết quý giá của Ðấng Christ, là Chiên Con không tì và không vết, 20. đã được định sẵn trước khi tạo nên vũ trụ, đã được khải tỏ trong thời cuối cùng vì cớ anh em, 21. là những người nhờ Ngài tin Ðức Chúa Trời, Ðấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết và ban vinh quang cho Ngài, để đức tin và hy vọng của anh em đặt trong Ðức Chúa Trời.

22. Nhờ vâng phục theo chân lý, linh hồn anh em đã được thanh tẩy, để yêu thương nhau cách chân thành; hãy yêu thương nhau nhiệt thành, xuất phát từ tấm lòng trong sạch. 23. Anh chị em được tái sinh không bởi hạt giống có thể hư nát, nhưng bởi hạt giống không hề hư nát, tức là Lời hằng sống và tồn tại của Ðức Chúa Trời. 24. Bởi vì: “Mọi xác thịt giống như cỏ, mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ; cỏ khô, hoa rụng, 25. nhưng Lời của Chúa tồn tại đời đời.” Lời đó là Phúc Âm đã được công bố cho anh em.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top