Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Chính Ta Sẽ Giúp Con

Chính Ta Sẽ Giúp Con

Garden

“Ta sẽ giúp ngươi, Ðức Giê-hô-va phán vậy.” (Ê-sai 41:14)

Sáng nay, xin mỗi chúng ta hãy lắng nghe lời Đức Chúa Giê-xu phán với chính mình: “Ta sẽ giúp ngươi.”

Ta là Ðức Chúa Trời ngươi! Giúp ngươi chỉ là một việc nhỏ đối với Ta. Hãy suy gẫm về những điều Ta đã làm. Không phải Ta đã giúp ngươi sao? Tại sao? Vì Ta đã mua chuộc ngươi bằng chính huyết Ta. Ta đã chết thay ngươi. Chẳng phải Ta đã giúp ngươi sao? Nếu Ta đã làm những việc lớn cho ngươi, thì Ta lại không làm một điều nhỏ hơn cho ngươi được sao?

Giúp ngươi! Ðó là chuyện nhỏ mà Ta vẫn luôn làm cho ngươi. Ta đã làm nhiều hơn thế, và còn sẽ làm nhiều hơn thế. Trước khi chưa có thế giới nầy, Ta đã chọn ngươi; Ta đã lập giao ước với ngươi; Ta đã đặt vinh quang thiên đàng qua một bên để trở thành người vì cớ ngươi; Ta đã phó mạng sống cho ngươi. Nếu Ta đã làm tất cả những điều đó, thì bây giờ chắc chắn Ta sẽ giúp ngươi.

Để giúp ngươi, Ta đã ban cho ngươi những gì Ta đã mua chuộc cho ngươi. Nếu ngươi cần được trợ giúp cả ngàn lần hơn, Ta cũng sẽ làm cho ngươi. So với những gì Ta đã ban, những gì ngươi cầu xin thật quá ít. “Những điều ngươi cần có vẻ như quá nhiều, nhưng chẳng có gì khó để Ta ban cho ngươi.”

Giúp ngươi? Ðừng sợ! Nếu một con kiến đến trước cửa vựa lúa xin được giúp đỡ; cho dù ngươi có cho nó một nắm lúa, điều đó không hề khiến ngươi phải sạt nghiệp. Trước cửa kho vô hạn của Ta, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ – “Ta sẽ giúp ngươi.”

Hỡi linh hồn ta, như thế chẳng đủ sao? Chẳng lẽ ngươi cần một sức mạnh vượt hơn quyền vô sở bất năng của Ba Ngôi Ðức Chúa Trời hiệp nhất? Ngươi cần sự khôn ngoan trội hơn sự khôn ngoan hiện hữu trong Ðức Chúa Cha; tình yêu vượt trên tình yêu đã bộc lộ trong Ðức Chúa Con; và quyền năng vượt trên quyền năng thể hiện trong ảnh hưởng của Ðức Thánh Linh sao?

Bạn thân mến!  Hãy đem chiếc bình trống không của bạn đến với Chúa! Giếng nước ấy chắc chắn sẽ chu cấp đầy đủ cho bạn. Hãy mau mau gom mọi nhu cầu của bạn và đem đến đây: tấm lòng trống không, những âu lo, những điều bạn cần. Và hãy xem! Dòng sông của Ðức Chúa Trời chứa đầy những chu cấp cho bạn; bạn còn mơ ước điều gì khác hơn nữa?

Với sự trợ giúp này, hỡi linh hồn ta, hãy tiến lên! Ðức Chúa Trời đời đời chính là Ðấng cứu giúp ngươi!

“Ðừng sợ! Vì Ta ở với con. Ta là Ðức Chúa Trời của con. Chính Ta sẽ giúp đỡ con.” (Ê-sai 41:10-14).

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Tháng 11/2013

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top