Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

Tận Dụng Những Lời Chúa Hứa

BibleVerses_James_46_01
“Xin thực hiện những gì Ngài đã phán” (II Sa-mu-ên 7:25)

Những lời hứa của Ðức Chúa Trời không phải là những tờ giấy thừa để bỏ qua một bên. Ngài muốn chúng phải được sử dụng. Vàng của Ðức Chúa Trời không phải là tiền của người hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi. Không có điều gì vui lòng Ðức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy những lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích khi thấy các con của Ngài mang chúng đến với Ngài, và thưa rằng: “Lạy Chúa! Xin thực hiện những gì Ngài đã phán.”

Chúng ta làm rạng danh Chúa khi chúng ta viện dẫn những lời hứa của Ngài. Bạn có nghĩ rằng Ðức Chúa Trời sẽ nghèo hơn khi ban cho bạn sự giàu có như điều Ngài đã hứa? Bạn có mơ rằng Ðức Chúa Trời sẽ bớt thánh khiết Ngài nếu Ngài ban sự thánh khiết cho bạn?  Bạn có tưởng tượng rằng Ngài sẽ bớt tinh sạch Ngài nếu Ngài tẩy rửa những tội lỗi của bạn?

Chúa đã phán: “Bây giờ, hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau: Dầu tội lỗi các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” Ðức tin nắm chặt lấy lời hứa về sự tha tội, không trì hoãn, đừng chỉ nói “Ðây là một lời hứa thật quý giá, tôi không biết có đúng như vậy không?” nhưng hãy đến thẳng trước ngôi Ðức Chúa Trời với lời hứa ấy, và nài xin: “Lạy Chúa! Đây là lời hứa của Ngài. Xin thực hiện những gì Ngài đã phán.” Chúa chúng ta sẽ trả lời: “Sẽ thành toại như điều ngươi muốn.”

Khi người tin Chúa đã nắm bắt lời hứa, nếu người đó không đem lời hứa ấy đến với Ðức Chúa Trời, người đó sỉ nhục Ngài; nhưng khi người ấy vội vàng đến trước ngôi Ngài và kêu cầu: “Lạy Chúa! Con không có gì khác hơn để tiến dẫn, gởi gắm con cho Ngài ngoài lời hứa nầy, chính Ngài đã nói rằng …, thì ước vọng của người ấy sẽ được ban cho.  Vị Giám Đốc Ngân Hàng trên thiên đàng rất vui trả tiền mặt cho những chứng khoán của Ngài. Xin đừng để cho lời hứa của Ngài bị hoen rỉ. Hãy rút lời hứa ấy ra khỏi vỏ, và dùng nó với sự mạnh bạo thánh khiết.

Ðừng bao giờ nghĩ rằng Ðức Chúa Trời sẽ khó chịu, vì bất ngờ, khi bạn nhắc lại những gì Ngài đã hứa. Ngài rất thích nghe tiếng kêu cầu của những linh hồn đang cần đến Ngài. Ngài rất thích ban ân huệ. Thậm chí, Ngài còn sẵn sàng lắng nghe hơn là bạn muốn cầu xin.

Mặt trời không hề mệt mỏi vì chiếu sáng, cũng như suối nước không bao giờ mệt mỏi vì cứ tuôn trào. Bản tính của Ðức Chúa Trời là giữ lời hứa; vì vậy, hãy đến trước ngôi Ngài mà thưa rằng: “Xin thực hiện những gì Ngài đã phán.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày (1972)
Nhà Xuất Bản Tin Lành

Thư Viện Tin Lành (2016)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top