Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Charles Stanley: Kiểm Soát Suy Nghĩ Của Chúng Ta – Take Control of Our Thoughts

Charles Stanley: Kiểm Soát Suy Nghĩ Của Chúng Ta – Take Control of Our Thoughts

Sứ điệp: Kiểm Soát Suy Nghĩ Của Chúng Ta
Nguyên văn: Take Control of Our Thoughts
Diễn giả: Mục sư Charles Stanley
Dịch và thuyết minh: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Thư Viện Tin Lành (2024)
www.thuvientinlanh.org

 

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top